InternasjonalE helgeturer

International Weekends away

Every year we invite internationals together with Norwegians for weekends away. We always have a winter weekend for the whole family the last weekend of January in Sirdal. 

The last weekend of September we arrange a women's weekend at Holmavatn, Vigrestad. Please check this space closer to time for details.

You are warmly welcome to join us!

Kom OG bli med!

Vi vil gjerne invitere deg med på skiweekend siste helgen i januar 2018.

Datoene er 26.-28. januar, og vi bruker Tonstadli ferie, kurs og Misjonssenter som base.


Dette er en helg for hele familien, og du vil i tillegg få del i et felleskap med deltakere fra mange ulike land.

  • Eget barneopplegg
  • Tolketjeneste til samlingene
  • Skiinstruktører om noen vil prøve å gå på ski
Denne helgen kan du få oppleve hvordan Gud møter enkeltmennesker fra ulike nasjoner og folkeslag, og selv bli en del av dette store og unike fellesskapet.
Alle - med eller uten internasjonal bakgrunn - er hjertelig velkommen.


Påmelding klikk her.

For andre henvendelser til Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF), NLM Region Sørvest; ikf@nlm.no, telefon 51 53 52 50.

Come and Join us!

Welcome to our yearly ski-weekend 26th – 28th of January 2018


Where: Tonstadli Holiday, Course- and Mission-centre in Sirdal


Come and join an International fellowship fitting all ages. 

  • Childrens program
  • Interpretation service
  • Ski instructors available for  beginnersProgramme and booking to the IKF office: ikf@nlm.no, Tel. 51 53 52 50.