InternasjonalE helgeturer

International Weekends away

Every year we invite internationals together with Norwegians for weekends away. 

We always have a winter weekend for the whole family the last weekend of January in Sirdal. 


The last weekend of September we arrange a women's weekend at Holmavatn, Vigrestad. 

Please check this space closer to time for details. 

You are warmly welcome to join us!

Internasjonal Kvinnehelg 29-30 september 2018

på holmavatn

Temaet for årets internasjonale kvinnehelg er Å krysse grenser. Vi har alle i løp av livet erfart å krysse grenser av ulike slag. for eksempel  i forhold til alder, familie, geografi, kultur, religiøse tradisjoner og mer. Jesus kryssa også mange grenser, og vi vil se hva vi kan lære fra han og Bibelen om dette aktuelle temaet.  


Tidligere Bolivia-misjonær Marit Andersen vil være sammen med oss og dele av sin erfaring og innsikt både når det gjelder kulturmøter, Bibelen og livet med Gud. Tolking til andre språk etter behov. 


Ta med deg en venninne og kom, eller bare kom og få deg nye venninner! Hjertelig velkommen til fellesskap med kvinner i alle aldre og fra alle nasjonaliteter!


  • Påmelding og info www.nlm.no/leirsorvest
  • Påmeldingsfrist 13.sept

Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF),

NLM Region Sørvest;

ikf@nlm.no, telefon 51 53 52 50.

international
women's weekend
29-30 september 2018
at Holmavatn

The theme for the weekend is Crossing Boundaries, i.e. age, family, geography, culture, religious traditions and more. Jesus also crossed boundaries, and we will see what we can learn from both Jesus and the Bible on this topical theme. 


Marit Andersen will share with us her experience and insight into crossing cultures, the Bible and life with God. Translation to English and other languages as needed. 


Bring a friend and come, or just come and make new friends! You are warmly welcome to fellowship with women from all ages, backgrounds and nationalities! 


  • Registration and info www.nlm.no/leirsorvest
  • Deadline 13.sept
Arranged by: 
International Christian Fellowship (ICF)
NLM- Region Sørvest

IKF office: ikf@nlm.no, Tel. 51 53 52 50