Nye ansatte

Etter sommeren 2017 skjedde det endringer i stab i Salem. 

Forsamlingsleder IKF

Erling Lundeby, som i to år har vært forsamlingsleder for IKF, slutter, og tidligere misjonær og lærer på Fjelltun Bibelskole Jan Helge Aarseth går inn i stillingen i Salem.

Ungdomsleder

Yngve Litleskare Leine, som har vært ungdomsleder i tre år, skal ha studiepermisjon i ett år. Fra august av overtar Torgeir Nygård stillingen. Torgeir er fra Konsmo, og har tidligere blant annet jobbet i Marita-stiftelsen, i bufetat i Konsmo, og som forkynner i IMF.

Forsamlingsleder

Christoffer Inge Hovda er et kjent fjes i Salem, og i august går den ettårige prosjektstillingen som daglig leder han har hatt ut. Det er en glede å melde at Christoffer Inge fra august er fast ansatt som forsamlingsleder!


Videre er det gledelig at Ingvild Hovda og Elisabeth Voll fortsetter i sine stillinger som før. Vær gjerne med å huske på de ansatte i bønn, både nye og gamle!