Styrespalten

Her vil du hver måned finne informasjon om hva styret i Salem jobber med.


April 2018


I Mars 2018 har det blitt oppretta et misjonsutvalg i Salem som skal jobbe for økt fokus på misjon i forsamlingen. Utvalget er ledet av Anette Bru Staurland og Bjarne Middelthon. Økt fokus på misjon har vært et ønske fra flere over lengre tid.


Det var naturlig at utvalget ble et tema på medlemsmøte for forsamlingen, 10 April i Uno. Her fikk utvalget ønsker fra medlemmene. Et knippe av disse forslagene er mer info fra misjonærer i felten (mail/skype/video), misjonsturer arrangert av tidligere misjonærer og bedre oversikt over innsamlede midler.


Andre tema på medlemsmøte var om hvordan vi kan bli bedre på å ta imot nye og forbedringer av smågruppefelleskap.


Styret takker for inspill og oppfordrer alle til å komme med forslag og tilbakemeldinger (eimundfjeldskaar(at)gmail.com)