Styrespalten

Her vil du finne informasjon om hva styret i Salem jobber med.


Årsmelding 2018

I forbindelse med det kommende årsmøtet 19. februar 2019, vil du her finne innkalling og Årsmelding for 2018, 

samt kandidater til styret og valgnemd. 


Felles__rsrapport_Salem__endelig_.pdf

Kandidater_til__rsm_tet_2019.pdf


Gjeldende vedtekter finner du her:


Vedtekter_Salem_Misjonsforsamling__vedtatt_28._februar_2018.pdf


Regnskap finner du her: 


Regnskap_2018_Salem_Stavanger.pdf


Styret takker for inspill og oppfordrer alle til å komme med forslag og tilbakemeldinger (eimundfjeldskaar(at)gmail.com)