Styrespalten

Her vil du hver måned finne informasjon om hva styret i Salem jobber med.


Januar 2017


Styret i Salem ønsker alle medlemmer Godt Nyttår!

Vi startet året med en prat med forsamlingsrådet. De mener at det må være mer fellesskap mellom unge og eldre i Salem. Dette kan gjøres ved å ha bibelgrupper og medvandring på tvers av generasjoner. De ser også et behov for mer bibelundervisning, der Salem kan samles om noen grunnleggende sannheter. I tillegg minnet de styret på hvor viktig det er at bønn har en sentral plass i alle deler av arbeidet.


Styret har hatt en prat med de forskjellige avdelingene i Salem, Salem Ung, Gudstjenestefellesskapet og Internasjonalt Kristent Fellesskap. Alle er veldig positive til hvordan ting fungerer i Salem for tiden. De trekker særlig frem hvor positivt det var med en felles utflukt til Kalvøy i august. Det håper vi å kunne få til flere ganger!


Vi planla også årsmøtet som skal være 22. Februar kl. 19:00. Der håper vi at flest mulig kommer for å velge nye medlemmer til styret og diskutere andre saker!