"Vi ønsker å bygge et kristent felleskap med Guds ord i sentrum"

VisjonENS tre pilarer

Bygge et kristent fellesskap...

 • Vi ønsker å bygge et åndelig hjem for alle generasjoner, og arbeide for å styrke de sosiale og åndelige fellesskapene i forsamlingen.
 • Vi ønsker å hjelpe hverandre til å finne vår plass i en forening eller smågruppe.
 • Vi ønsker å inspirere og utruste til tjeneste for Gud.


Med Guds Ord...

 • Vi ønsker å legge vekt på klar og tydelig forkynnelse av Guds Ord


I sentrum...

 • Vi ønsker å møte mennesker som trenger å se et lys i mørke gjennom arbeid i Stavanger sentrum
 • Vi ønsker å drive arbeid blant flyktninger på asylmottak i Stavanger området
 • Vi ønsker å tilby besøkstjeneste til eldre i Stavanger

Dette tror vi på

 • Vi tror at Jesus Kristus er kommet til jord som Guds Sønn og vår bror, for å redde menneskene fra fortapelsen til Himmelen, til Gud vår Far.
 • Vi tror at et menneske blir kristen/ Guds barn i dåpen og ved troen på Jesus Kristus.
 • Vi tror at det bare er Jesus Kristus som kan frelse oss fra vår synd og skyld som skiller oss fra Gud vår skaper.
 • Vi tror at Gud har en uendelig kjærlighet til alle mennesker. En grensesprengende kjærlighet som kan sette mennesker i frihet.
 • Vi tror at dette budskapet om Jesus skal forkynnes til hele verden. Derfor driver vi misjon.