gudstjeneste

Hver søndag kl.11 er det gudstjeneste for hele menigheten. I forkant av gudstjenesten (kl.10:30) er det bønnesamling for de som ønsker å samles i bønn før gudstjenesten!!


På gudstjenesten er alle velkomne! Dette er muligheten til å være sammen med hele menigheten, fra de søte små til de godt voksne. Sammen får vi synge, be, gi og høre Guds Ord gjennom søndagens tekst. Vi praktiserer også dåp og nattverd. 


Det er søndagsskole med tre ulike aldersgrupper for barna under talen. Etter møtet er det enkel servering av kaffi med tilbehør. Dette er en god anledning til å bli kjent med nye og pleie gamle vennskap.


Vi ønsker deg og dine hjertelig velkommen til gudstjeneste hver søndag!

Mine kjære, la oss elske hverandre!

For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.          

     Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.


1.Johannes 4, 7-8

SAlem ung

Salem Ung er ungdomsmøte som samler i snitt 200 ungdommer fra 16 år til litt over 30 år. Salem Ung arrangeres lørdager kl.19:30. Har du lyst å være med i bønn før møte, starter dette kl.19:00.


Vi priser Gud med lovsang og bønn, Guds ord forkynnes og undervises gjennom taler,  vi har et sterkt misjonsfokus, vi deler nattverd og hører hverandres vitnesbyrd. Det er også mulighet for forbønn og veiledning.


Etter møtet er det salg av mat og drikke i husets 1. og 2. etasje!


Besøk oss også på Facebook: Salem Stavanger


Du er hjertelig velkommen! 

internasjonalt kristent fellesskap

International Christian Fellowship (IKF: Internasjonalt Kristent Fellesskap) started in 1980 in Stavanger as a gathering where members of different ethnic groups could come in touch with each other. We are singing, listening to God’s Word, and eating and speaking together – just in order to make a Christian Fellowship. You are also welcome to the meetings of the various national (ethnic) groups who use the Salem Church as their meeting place during the week. You will meet people from many countries and eat food of various national dishes. Even the music is international. We have special meetings for the children during these gatherings.


READ MORE ON THE INTERNATIONAL PAGE

Søndagskole

Vi har søndagskole hver søndag. Vi starter sammen med foreldrene våre på møtet i hovedsalen kl.11, der vi også deltar med sang, før vi går til Søndagsskolen ca kl 11.15.

Vi ønsker også å være en Søndagsskole for nærmiljøet på Storhaug. Barn fra 4 år kan komme alene direkte til Søndagsskolen kl 11.15.  Dersom foreldre ønsker å vente på barna, er det mulighet for å vente i midtsalen. Her kan foreldre sitte ned og kanskje treffe andre foreldre i nærmiljøet, mens en tar en kaffekopp.

Salem Søndagsskole består av tre grupper.

  • Minste gruppe er for 3 - 6 år og har eget rom i 2. etasje
  • Mellomste gruppe er for 1. - 4. klasse og har eget rom i 2. etasje
  • Største gruppe er for 5. - 7. klasse og er i UNO Cafeen i kjelleren.


For den minste og mellomste gruppen bruker vi opplegget fra SØNDAGSSKOLEN NORGE (tidligere Norsk Søndagsskoleforbund) som har sin basis i arbeidet fra Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. De bruker ressurer fra Norges Søndagsskoleforbund.

For den eldste gruppen bruker vi for tiden Btweens opplegget til Bibelleseringen.

uno between

Velkommen til UNO Between for 5. – 7. klasse

Annenhver fredag kl. 17:30 – 19:30 i UNO cafeen i Salem.

Program: Bli kjent, andakt, kjekke aktiviteter og kiosk med salg av pizza, brus og snop.

Oppstart:   9.september

Lurer du på noe?
Ta kontakt med: Elisabeth Voll, 98041875 eller Hanne Furnes, 90171856