årsmøte 2018 - 28.februar kl.19:00

Velkommen til Årsmøte for Salem Misjonsforsamling!


Program:

Årsmelding

Valg av nye medlemmer til styret og valgkomiteen

Samtale om arbeidet

Presentasjon av regnskap 2017 og budsjett 2018

Info om fast givertjeneste


Forslag til vedtektsendringer:


Vedtekt 9:

§ 9 Endring av vedtektene

Disse vedtektene kan bare forandres når styret har mottatt forslag til endring senest tre

måneder før årsmøtet. Etter at styret har behandlet forslaget, blir medlemmene gjort kjent med

det minst to måneder før årsmøtet. Forandringer kan bare skje med 2/3 flertall. Blanke

stemmer blir forkastet.

--

 

Foreslått revisjon:

§ 9 Endring av vedtektene

Disse vedtektene kan bare forandres når styret har mottatt forslag til endring senest tre

måneder før årsmøtet. Etter at styret har behandlet forslaget, blir medlemmene gjort kjent med

det minst to måneder før årsmøtet. Forslaget til vedtektsendring skal gjengis i sin helhet i innkallingen.

Forandringer kan bare skje med 2/3 flertall. Blanke stemmer blir forkastet.