UNO Språkkafé

Torsdager kl 17-19 i Café UNO er det språkkafé for innvandrere. Dette er en mulighet for alle internasjonale mennesker som ønsker å forbedre sine norskkunnskaper. Vi legger vekt på muntlig trening sammen med nordmenn. Vi har lærere som veileder med temaer og oppgaver. Det er også en god mulighet for å bli kjent med nye mennesker fra hele verden.

Neste semester er fra 05. sept. - 28. nov. 2019

Vi tar kr 100, - for et semester.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med oss på

ikf@nlm.no eller tel. 915 91 429.


Thursdays 5-7 pm in Café UNO we run a language café for internationals. It is an opportunity for internationals to improve their Norwegian skills. We focus on oral practice together with native Norwegians. Teachers will provide themes and tasks. It is a good opportunity to get to know new people from around the world.

Next semester the café runs from 05. Sept. - 28. Nov. 2019.

We charge kr 100, - for a semester.

If you have any questions, please contact us at

ikf@nlm.no or tel. 915 91 429. 


Språkkafé - assistent

- Kan du norsk?

- Har du et par timer annen hver uke?

- Har du lyst på en ny venn?

UNO Språkkafé trenger samtalepartnere slik at våre nye landsmenn kan få god muntlig trening på norsken. Du trenger ingen spesiell kompetanse. Lærere legger til rette med temaer og oppgaver, så det er bare å møte opp.

Er du interessert, ta kontakt med Ingvild

på ikf@nlm.no eller 915 91 429.