INFO OM SAMLINGER


Nedbygging av koronatiltakene tilsier at det fra 15. juni blir åpnet for arrangement med inntil 200 deltakere. Salem Misjonsforsamling planlegger samlinger på søndagene slik framover: 

Søndag 21. juni kl 1100: Gudstjeneste i 3.etasje og Barnegudstjeneste i Cafe Uno

Søndag 5.juli kl 1100: Sommermøte i 3.etasje

Søndag 19.juli kl 1100: Sommermøte i 3.etasje

Søndag 2.august kl 1100: Sommermøte i 3.etasje

Søndag 16.august kl 1100: Gudstjeneste i 3.etasje

Det vil for alle arrangement være forholdsregler som må følges mht smittevern. Det vil komme mer detaljert informasjon om smittevern og andre rammer rundt samlingene når dette er endelig avklart

Velkommen tilbake til Salem, også på søndager!