NLM Trossamfunn

Salem Stavanger er en kristen menighet tilknyttet misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Vårt mål er å jobbe for å utbre Guds rike i Norge og på NLMs misjonsfelter under mottoet «Verden for Kristus».

Vi ønsker å være et fellesskap der alle generasjoner trives. Du er hjertelig velkommen!


Salem Stavanger er ikke formelt sett en kirke. Salem hører til misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband, og er en misjonsforsamling i NLM. 


For mange fungerer derimot Salem og andre forsamlinger i NLM som deres menighet og åndelige hjem. Sommeren 2015 ble det derfor på NLMs Generalforsamling vedtatt at NLM skal opprette et trossamfunn for de som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til organisasjonen, og i september ble NLM Trossamfunn opprettet


Mange misjonsvenner som er aktive i NLM har stått som medlem av Den Norske Kirke. Stadig flere opplever derimot at DNK har beveget seg bort fra Skrift og bekjennelse, da DNK i enkelte grunnleggende læremessige spørsmål har åpnet for flere forskjellige syn, og mange føler derfor at de av samvittighetsgrunner ikke kan stå som medlem i DNK. Dette har blitt særlig aktuelt etter kirkemøtet høsten 2015, og NLMs hovedstyre har i etterkant av dette møtet kommet med en uttalelse med overskrift "En ny kirkelig situasjon".


For dem som har tilknytning til NLM og som ikke føler at de kan stå som medlem av DNK lengre, eller som ganske enkelt har Salem eller andre NLM-forsamlinger som sitt åndelige hjem, anbefales medlemsskap i NLM Trossamfunn som en mulighet dersom man ønsker en kikrerettslig tilknytning til organisasjonen. 


Du kan lese mer om NLM Trossamfunn her: NLM Trossamfunn sin nettside.