Salem er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). For å synliggjøre vår tilhørighet, har vi oppdatert logoen. Se www.nlm.no for mer info om det utstrakte arbeidet som NLM driver i Norge og internasjonalt.


Klikk på filnavn under for innføring i hvordan du skal bruke logo: Bruk av logo.pdf


Logoen kan lastes ned i ulike filformat under. De pikselbaserte filformatene (.png; .jpg; .bmp) kan brukes til skjerm og må ikke forstørres utover den opprinnelige størrelsen; de kan derimot forminskes ved behov. De vektor- baserte filformatene (.ai; .eps; .pdf; .svg) er de som bør brukes til trykksaker, og disse har også muligheten til å forstørres til det uendelige.


Original logo til lys bakgrunn:

Hvit variant av logo til mørk bakgrunn bakgrunn:

Arbeid blant flyktninger

Stavanger opplever en strøm av flyktninger fra mange ulike land; Syria, Afganistan og Egypt for å nevne noen. Vi i Salem oppfordrer våre medlemmer til å ta imot disse med kristen nestekjærlighet.


Flykningene består av både kristne, muslimer og ikke-troende. Vi ønsker å møte flyktninger med Guds ord til omvendelse og frelse, samt støtte og oppmuntre de kristne flykningene som har flyktet fra forfølgelse. 


Derfor har vi startet arbeid blant flyktningene som er kommet til Stavanger. Vi har allerede opprettet god kontakt med flere, mye på grunn av at vi benytter personer i Salem som snakker samme språk.


Vær med å be for at arbeidet skal være frukter! Ønsker du å være med i dette arbeidet eller støtte dette økonomisk? Ta kontakt med IKF pastor Jan Helge Aarseth - epost: pastor.ikf@nlm.no

Ressurser til bibelgruppe

For at en bibelgruppe skal fungere bra er det viktig å ha en avtalt tekst eller tale som danner grunnlaget for samlingen. Dersom du er på jakt etter opplegg som gir en innføring i bibelske skrifter, kan vi anbefale noen gode opplegg i linkene under:

Dersom du er på jakt etter et bibelgruppeopplegg som gir en aller første innføring i kristentroen, kan du laste ned heftet ”Troens land”. Dersom du tenker å mangfoldiggjøre det, er det fint om du avtaler med forfatteren først. Når dere er ferdige med ”Troens land” kan dere fortsette med ”Troens folk”.  Heftet ”Troens konsekvenser” er lager mer for unge ledere som har tilegnet seg en del grunnkunnskaper. Heftet "Fader vår" gir en kort innføring i denne bønnen. Heftet inneholder opplegg for 7. gruppesamlinger. 

Lykke til med bibelgruppa!