Styrespalten

Her vil du finne informasjon om hva styret i Salem jobber med.


Årsmelding 2019

I forbindelse med det kommende årsmøtet 18. februar 2020, vil du her finne innkalling og Årsmelding for 2019, 

samt kandidater til styret og valgnemd. 


Felles_a_rsrapport_Salem_2019_.NY_.pdf


Gjeldende vedtekter finner du her:


Vedtekter_Salem_Misjonsforsamling_vedtatt_19._feb_2019.pdf


Regnskap finner du her: 


Regnskap_2019.pdf


Styret takker for inspill og oppfordrer alle til å komme med forslag og tilbakemeldinger (eimundfjeldskaar(at)gmail.com)