VÅRMENIGHET

Gudstjeneste

Hver søndag kl.11 er det gudstjeneste for hele menigheten. I forkant av gudstjenesten (kl.10:30) er det bønnesamling for de som ønsker å samles i bønn før gudstjenesten.


På gudstjenesten er alle velkomne! Dette er muligheten til å være sammen med hele menigheten, fra de søte små til de godt voksne. Sammen får vi synge, be, gi og høre Guds Ord gjennom søndagens tekst. Vi praktiserer også dåp og nattverd. 


Det er søndagsskole med tre ulike aldersgrupper for barna under talen. Etter møtet er det enkel servering av kaffi med tilbehør. Dette er en god anledning til å bli kjent med nye og pleie gamle vennskap.


Vi ønsker deg og dine hjertelig velkommen til gudstjeneste hver søndag!

Mine kjære, la oss elske hverandre!

For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.          

     Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.


1.Johannes 4, 7-8

Salem Ung

Velkommen til Salem Ung!

Lørdager kl 19.30 samles ungdommer fra 16 år og oppover til møte. I Salem Ung går det mye studenter, men også en hel haug av folk som ikke er studenter. 

Etter møtet er du fortsatt like varmt velkommen som du var da du kom til møtet, ned i vår egen "Café Uno" i 1.etasje hvor det er mye godt for blodsukkeret! 

I 2.etasje selges det mat, i ny og ne, og det hender også at det er aktiviteter etter møtet!
Kanskje allerede nå på lørdag? Kom og se!


Har du lyst å være på bønnemøtet før kveldsmøtet? Velkommen kl 19.00.


Salem Ung er aktive på facebook, så følg oss gjerne HER.


Velkommen i fellesskapet!

Internasjonalt Kristent Fellesskap

International Christian Fellowship (IKF: Internasjonalt Kristent Fellesskap) started in 1980 in Stavanger as a gathering where members of different ethnic groups could come in touch with each other. We are singing, listening to God’s Word, and eating and speaking together – just in order to make a Christian Fellowship. You are also welcome to the meetings of the various national (ethnic) groups who use the Salem Church as their meeting place during the week. You will meet people from many countries and eat food of various national dishes. Even the music is international. We have special meetings for the children during these gatherings.


READ MORE ON THE INTERNATIONAL PAGE

Søndagsskole

Vi har søndagsskole hver søndag. Noen ganger deltar søndagsskolen på gudstjenesten. Tid: kl 11:00 - 12:30  


Salem Søndagsskole består av tre grupper.

  • Minste gruppe er for 3 - 5 år og har eget rom i 2. etasje
  • Mellomste gruppe er for 1. - 4. klasse og har rom i 2. etasje
  • Største gruppe er fra 5. klasse og oppover har rom i kjelleren og benytter også Café Uno.
Vi ønsker å lære barna om Gud som skaper og opprettholder av alt liv og lære dem om Jesus som sin frelser og venn. Vi forteller historier om fra bibelen på ulike kreative måter. Vi har også fokus på å lære dem bibelvers.Vi avslutter alltid samlingen med kjekke aktiviteter. Søndagsskolen følger stort sett skoleåret, med oppstart i august og avslutning i juni. 

Hjertelig velkommen!

Vi har dessuten søndagsskole som del av våre internasjonale samlinger hver søndag kl. 17:00. 


SØNDAGSKOLEN

INTERNASJONALT KRISTENT FELLESSKAP

In International Christian Fellowship we invite the children to join the Sunday School every Sunday, with the exception of when we have our family service, which is usually every other Sunday of the month. The Sunday School follow the school year.

 

The children join us at the start of the service at 5pm, and then go to Sunday school at about 5:30pm when the sermon starts. We accommodate children between 2-12 years old. We sing together, learn about the Bible and the stories about Jesus, pray together, play and do creative stuff. We use Norwegian as our common language. 


Warmly welcome!


I Internasjonalt Kristent Fellesskap inviterer vi barna til å være med på søndagsskolen hver søndag, med unntak av når vi har familiemøte, som vanligvis er hver andre søndag i måneden. Søndagsskolen følger stort sett skoleåret.  


Barna er med på oppstarten av møtet kl. 17:00, og går til søndagsskolen ca. 17:30 når talen begynner. Vi legger til rette for barn mellom 2-12 år. Vi synger sammen, lærer om Bibelen og historiene om Jesus, ber sammen, og avslutter med leker og kreative aktiviteter. Vi bruker norsk som fellesspråk. 


Hjertelig velkommen!

Uno Between

Velkommen til UNO Between for 5. – 7. klasse

Annenhver fredag kl. 17:30 – 19:30 i UNO cafeen i Salem.

Program: Bli kjent, andakt, kjekke aktiviteter og kiosk med salg av pizza, brus og snop.

Oppstart:   25.august

Lurer du på noe?
Ta kontakt med: Aud-Norunn Myklebust 97165701 eller Ingunn Kråvik, 99462268

Uno Teens

Velkommen til UNO Teens for 8. klasse og oppover.


Annenhver fredag kl. 19:30 - 22:00 i UNO cafeen i Salem.


Program: Andakt, smågrupper, kiosk, utflukter, aktiviteter og konkurranser.


Noen kvelder låner vi en gymsal først, og samles i UNO etterpå. 


Lurer du på noe? Ta kontakt med: Aud-Norunn Myklebust 97165701 eller Eline Helleland 97123586.