Åpent Hus

Tid: 21. oktober kl. 1900

Sted: Salem Stavanger, Bergelandsgate 38

  • Konsert med Bård Gulbrandsen
  • Servering av ulike internasjonale retter
  • Noe gøy for hele familien

Arrangementet er gratis for alle

Trykk "skal" på facebook så får du oppdateringer"

-------------------------------

Salem Stavanger er en kristen menighet i sentrum av Stavanger bestående av et stort mangfold mennesker; barn, unge, voksne og eldre med mange nasjonaliteter. Mange av disse er engasjert i ulike frivillige tjenester for at alle arrangement i løpet av en uke går etter plan; gudstjeneste, språkkafé, tenåring- og ungdomsklubb, ungdomsmøter og internasjonale samlinger. Vi ønsker å arrangere en fest for å feire frivilligheten. Vi ønsker å takke de som har vært engasjert trofast i mange år og samtidig inspirere nye til å engasjere seg! Vi ønsker at flere skal få oppleve gleden av å tjene hverandre og gi tilbake til nærmiljøet. 

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.