Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.

Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 

og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.


Efeserne 2, 19-22

SØNDAGSKOLEN

INTERNASJONALT KRISTENT FELLESSKAP

In International Christian Fellowship we invite the children to join the Sunday School every Sunday, with the exception of when we have our family service, which is usually every other Sunday of the month. The Sunday School follow the school year.

 

The children join us at the start of the service at 5pm, and then go to Sunday school at about 5:30pm when the sermon starts. We accommodate children between 2-12 years old. We sing together, learn about the Bible and the stories about Jesus, pray together, play and do creative stuff. We use Norwegian as our common language. 


Warmly welcome!


I Internasjonalt Kristent Fellesskap inviterer vi barna til å være med på søndagsskolen hver søndag, med unntak av når vi har familiemøte, som vanligvis er hver andre søndag i måneden. Søndagsskolen følger stort sett skoleåret.  


Barna er med på oppstarten av møtet kl. 17:00, og går til søndagsskolen ca. 17:30 når talen begynner. Vi legger til rette for barn mellom 2-12 år. Vi synger sammen, lærer om Bibelen og historiene om Jesus, ber sammen, og avslutter med leker og kreative aktiviteter. Vi bruker norsk som fellesspråk. 


Hjertelig velkommen!

  • Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.

  • Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.

Ressurser

Her har vi samlet litt nyttige ressurser som dere kan gjøre dere bruk av i tiden fremover. Velg kategori under.

  • Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.

  • Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.

  • Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.

Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.


Efeserne 4, 15-16

Med Guds ord i sentrum

Vi ønsker å ha Bibelen, Gud Ord, i sentrum, og at innholdet i møter og forkynnelse skal preges av det som er hovedsaken i Bibelen; Jesus - og det han har gjort for oss.


Vi bygger vårt arbeid på Bibel, Guds Ord, og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse.


Vi håper du vil oppleve å ta i mot Guds Ord gjennom den forkynnelsen som vi formidler hos oss!


Velkommen!

Et kristent felleskap

Vi er et kristent felleskap av vanlige mennesker med våre feil og mangler som står felles i troen på Jesus, død på korset for våre synder og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Vi ønsker å ha Bibelen, Guds Ord, i sentrum, og at innholdet i møter og forkynnelse skal preges av det som er hovedsaken i Bibelen; Jesus - og det han har gjort for oss. Salem er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.


LES MER OM HVA VI DRIVER MED

Kristent felleskap med Guds ord i sentrum

Salem Stavanger er et kristent felleskap tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband hvor alle er velkomne; 

Unge som eldre, internasjonale, studenter og familier.