Velkommen til Teleios-kurset «Størst er kjærligheten» i Salem 30. og 31. oktober 2020. Dette kurset er et kurs i god kommunikasjon og problemeierskap. Det vil bli fokus på: 

 

  • Å lytte med VARME: Å lytte med varmt og vennlig kroppsspråk. 
  • Å lytte med RESPEKT: Formidle høy verdi. Løfte hverandre opp, ikke trykke ned. 
  • Å lytte med EMPATI: Å lytte med innlevelse, for å prøve å forstå hva den andre formidler av tanker og følelser. 
  • Hvem eier problemet; er det mitt, ditt, vårt eller andres? Problemets eier har ansvaret for å håndtere det.  


Kurset består av undervisning; modellering, samtaler og øvelser i smågrupper (2-3 personer); og pauser og måltider. 

 

 

Kursleder er Kjell Aanensen. Kjell er utdannet diakon og arbeider med kristen forkynnelse, undervisning, sjelesorg og terapi. Kjell har ledet Teleios-kurs i Norge, Sverige, Danmark og Mongolia. Kjell er en ung mann på 72 år og har enormt med erfaring og kunnskap, benytt anledningen til å få med deg dette kurset! 

 

 

KURSPROGRAM

Fredag 30.10: Kl. 19.15 – 22.00. 

Lørdag 31.10: Kl. 10.00 – 17.00. 


Kursavgift: kr 490,- pr deltaker 


PÅMELDING

Send mail til: forsamlingsleder@nlm.no 

Påmelding innen onsdag 28.oktober kl 21:59 

 

 

Om Teleios-kursene:  

«TELEIOS» er gresk og betyr moden, et ord vi finner nesten 30 ganger i NT. Teleios-kursene bygger på Guds Ord og god menneskekunnskap. Teleios-kurs er orientert mot å hjelpe oss med praktiske ferdigheter som kan bidra til sunne relasjoner og omsorg i praksis. 

 

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» 2 Tim 3,16-17. 

 

«Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus.» Kol 1,28.