desember

Lørdag 1. desember

Kl 19:00 - Bønnesamling i 3.etasje

Kl 19:30 - Ungdomsmøte. Tale v/John Olav Selstø


Søndag 2. desember

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste, søndagsskolen deltar. Tale v/Magne Vatland

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/ Paul Odeh. English Translation.


Onsdag 5.desember

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2.etasje  


Lørdag 8. desember

Kl 19:00 - Bønnesamling i 3.etasje

Kl 19:30 - Ungdomsmøte. Tale v/Sverre Hovda


Søndag 9. desember

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Sverre Hovda. Nattverd

Kl 17:00 - IKF - Julefest. Tale v/ Kari Nordhus. English translation.


Onsdag 12. desember

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2.etasje


Fredag 14. desember

Kl 17:30 - 19:30 UNO between for 5. - 7. klasse

Kl 19:30 - 22:00 UNO teens for 8. klasse og oppover


Lørdag 15. desember

Julebord Salem Ung. 


Søndag 16. desember

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste; Julespill v/søndagsskolen.

Kl 17:00 - IKF-møte. Mini - julekonsert. Andakt v/ Ingvild Hovda. English translation.


Onsdag 19.desember

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2.etasje


Søndag 23. desember

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 11:00 - Møte i 2. etasje. (litt enklere opplegg enn vanlig gudstjeneste)

Kl. 17:00 - IKF-møte. Tale v/ Jan Helge Aarseth. English Translation. 


Julaften

Kl 15:00 - Julegudstjeneste


1. Juledag

Kl 12:00 - Gudstjeneste


Søndag 30. desember

Kl 12:00 - Gudstjeneste