International christian fellowship

International Christian Fellowship in Salem wishes to be an including fellowship, for persons from different nations. So that everybody can feel at home in our meetings in ICF.
Our Sunday service is at 5 p.m. In these meetings there will be translation to English, and if necessary to other languages as well. We also provide Sunday-school for the children during the service.


ICF want to give adequate teaching from Bible in different ways, either in the groups or in special classes for this purpose.
We also have national groups where people who speak the same language come together to worship. At present we have an Ethiopian/Eritrean group, a Filipino group and a Farsi group, which all meet once a week.


We have several groups for women, which meet once a month in different homes. One Saturday in the semester we have an international women’s day with a programme for the children.
International Christian Fellowship also arranges various kinds of activities:

  • At the end of January we arrange a skiing week-end.
  • In April we arrange a weekend for women at Holmavatn.
  • On Ascension day, which is a holiday in Norway, we arrange a day trip.

Come and visit us! We have a dedicated website: www.ikf-nlm.no


Kontakt oss/Contact us:
Internasjonalt Kristent Felleskap
Bergelandsgata 38
4012 Stavanger
Telefon: 51 53 52 50
ikf@nlm.no

INTERNASJONALT KRISTENT FELLESKAP

Internasjonalt Kristent Fellesskap i Salem ønsker å være et felleskap der alle kan føle seg hjemme, på tvers av forskjeller i nasjonalitet og språk.


Vi ønsker å være inkluderende, slik at alle som kommer kan føle seg hjemme. Derfor legger vi vekt på sosialt felleskap, enten i etterkant av møtene eller i mindre grupper.


IKF Salem samles til egne søndagsmøter kl 17.00, med søndagsskole for barna. På søndagsmøtene brukes norsk og engelsk. Ved behov forsøker vi å legge til rette for tolking til andre språk.


Vi ønsker å formidle det kristne budskapet på en tydelig og forståelig måte.


Vi legger til rette for gruppesamlinger for forskjellige nasjonaliteter, slik alle kan finne et sted der de kan samles, samtale og høre Guds ord på sitt eget språk. Vi har en Etiopisk/Eritreisk-, en Filippinsk- og en Farsi gruppe, som alle møtes en gang i uka.


Flere ulike kvinnegrupper møtes en gang i måneden, og en lørdag i halvåret har vi en internasjonal kvinnedag med opplegg for barna.
IKF Salem ønsker å legge til rette for bibelundervisning både i gruppene, og i samlinger med bibeltimer.

  • IKF arrangerer hvert år en skiweekend i slutten av Januar.
  • I april arrangeres det en kvinneweekend på Holmavatn.
  • Kristi Himmelfartsdag arrangerer vi dagstur.

Hjertelig velkommen til å besøke oss!