Juni

Fredag 1. juni

Kl 17:30-19:30 UNO between  for 5.-7. klasse

NB! siste gang før sommeren

Kl 17:30-20:30 UNO teens for 7.klasse og oppover 

NB! Vi satser på sommeravslutning på Vaulen denne kvelden. Oppmøte i Salem. Merk tidspunktet! 

Denne gangen kan også du som går i 7. klasse bli med og se hvordan vi har det på teens


Lørdag 2. juni

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/Torgeir P Nygaard. Nattverd


Søndag 3. juni

Kl 10:30 -  Bønnesamling i 2. etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda. Nattverd

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/ Jakob Trodahl. English translation. 


Tirsdag 5 juni

Kl 17:00 - Dugnad i Salem! Grundig vask, generell vårrengjøring, forefallende vedlikehold.

Pizza serveres underveis i dugnaden. Velkommen i arbeidsfellesskapet!


Onsdag 6. juni

Kl 18:00 Bønnesamling i 2. etasje


Lørdag 9. juni

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/Magne Birkedal


Søndag 10. juni

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2. etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Magne Birkedal

Kl 17:00 - IKF-møte. Familiemøte. Tale v/ Ingvild Hovda. English translation.


Onsdag 13. juni

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2. etasje


Lørdag 16. juni

Kl 19:00 - Bønnemøte i 2.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/Christoffer Inge Hovda.


Søndag 17. juni

Kl 10:30  - Bønnesamling i 2. etasje

Kl 11:00  - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Torgeir P Nygaard

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/ Jakob Trodahl. Nattverd. English translation.


Onsdag 20. juni

Kl 18:00 Bønnesamling i 2. etasje


Lørdag 23. juni

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. 


Søndag 24. juni

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2. etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste. Tale v/Aud Norunn Myklebust. Nattverd

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/VID-student & pastor Ramsis . English translation.


Lørdag 29. juni

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale ved