juni

Lørdag 1. juni

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/Lydia Kristin Sindland


Søndag 2. juni

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda. Nattverd

Kl 17:00 - IKF-møte. Tale v/ Jakob Trodahl. English translation.


Onsdag 5. juni

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 19:00 - Mannskveld. Undervisning v/Magne Vatland


Lørdag 8. juni

Kl 19:00 - Bønnesamling i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/John Olav Selstø


Søndag 9. juni, 1. Pinsedag

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole.  Tale v/Christoffer Inge Hovda

Kl 17:00 - IKF-møte. Familiemøte. Tale v/ Mons Gunnar Selstø. Nattverd. English translation. 


Onsdag 12. juni

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2.etasje


Lørdag 15. juni

Kl 19:00 - Bønnesamling i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/Øivind Solheim


Søndag 16. juni

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste, søndagsskolen deltar. Tale v/Egil Skutlaberg

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/Ingvild Hovda. English translation. 


Onsdag 19. juni

Kl 19:00 - Bønnesamling i 2.etasje


Lørdag 22. juni

kl 19:00 - Bønnesamling i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/John Olav Selstø


Søndag 23. juni

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/ søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda. Nattverd.

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/ Jan Helge Aarseth. English translation. 


Lørdag 29. juni

Kl 19:00 - Bønnesamling i 3. etasje

Kl 19:30 - Sommermøte Salem Ung. Tale v/Karoline Brattgjerd


Søndag 30. juni

Kl 11:00 - Sommermøte i 2.etasje

Kl 17:00 - IKF-møte. English translation.