Mars


Torsdag 1. mars

Kl 17:00-19:00 - UNO Språkkafé


Lørdag 3. mars

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale ved Jan Helge Aarseth. Nattverd


Søndag 4. mars

Kl 10:30 -  Bønnesamling i 2. etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Ingvild Hovda. Nattverd

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/ Erling Lundeby. English translation. 


Onsdag 7. mars

Kl 18:00 Bønnesamling i 2. etasje


Torsdag 8. mars

Kl 17:00-19:00 - UNO Språkkafé


Fredag 9 til søndag 11 mars - Møtehelg med Kristian Johansen


Fredag 9. mars

Kl 17:30-19:30 UNO Between for 5.-7. klasse

Kl 19:30-22:00 UNO Teens for 8. klasse og oppover

Kl 19:30 - Møte i 2.etasje, Tale v/ Kristian Johansen


Lørdag 10. mars

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/ Kristian Johansen


Søndag 11. mars

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2. etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste, søndagsskolen deltar. Besøk av KRASP.  Tale v/Kristian Johansen. 

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/ Kristian Johansen. English translation.


Tirsdag 13.mars til torsdag 15. mars: Bønneuke (i regi av Salem Ung, men åpent for alle!)


Tirsdag 13. mars

Kl 17:00 - 2.etasje åpen for bønn, felles samling kl 20


Onsdag 14. mars

Kl 17:00 - 2.etasje åpen for bønn, felles samling kl 18

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2. etasje

Kl 19:30 - NB: AVLYST PGA SYKDOM: Foredrag: "Bedehus og misjon, - hvordan begynte det? NB: AVLYST PGA SYKDOM!

                  v/Bestyrer for Haugaland Bedehusmuseum, Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø


Torsdag 15. mars

Kl 17:00 -  2.etasje åpen for bønn, felles samling kl 20

Kl 17:00-19:00 - UNO Språkkafé


Lørdag 17. mars

Kl 19:30 -  HUSETS BASAR  Andakt v/Øystein Meling


Søndag 18. mars

Kl 10:30  - Bønnesamling i 2. etasje

Kl 11:00  - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda

Kl 17:00 - IKF-møte. FAMILIEMØTE. Besøk fra Søndagsskolen, Rogaland v/ Kristin Eide. Nattverd. English translation.


Onsdag 21. mars

Kl 18:00 Bønnesamling i 2. etasje


Torsdag 22. mars

Kl 17:00 - 19:00 - UNO Språkkafé


Fredag 23. mars

Kl 17:30-19:30 UNO Between for 5. - 7. klasse UNO Between utgår pga sykdom

Kl 19:30 - 22:00 UNO Teens for 8. klasse og oppover UNO teens går ut grunnet ferie


Lørdag 24. mars

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale ved Christoffer Inge Hovda


Palmesøndag 25. mars

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2. etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste. Tale ved Torgeir P Nygaard. Søndagsskolen deltar.

Kl 17:00 - IKF-møte m/ søndagsskole. Tale v/ Mons Gunnar Selstø. English translation.


Skjærtorsdag 29. mars

Kl 19:00 Møte i 3.etasje. Tale v/Johnny Vågen. Nattverd.


Langfredag 30. mars

Kl 10:30 Bønnesamling

Kl 11:00 Gudstjeneste, tale v/Christoffer Inge Hovda.


Lørdag 31. mars

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3.etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale ved Sverre Hovda.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area.