kristent felleskap med guds ord i sentrum

Salem Stavanger er et kristent felleskap tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband hvor alle er velkomne; 

Unge som eldre, internasjonale, studenter og familier.

Et kristent felleskap

Vi er et kristent felleskap av vanlige mennesker med våre feil og mangler som står felles i troen på Jesus, død på korset for våre synder og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Vi ønsker å ha Bibelen, Guds Ord, i sentrum, og at innholdet i møter og forkynnelse skal preges av det som er hovedsaken i Bibelen; Jesus - og det han har gjort for oss. Salem er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.


LES MER OM HVA VI DRIVER MED

Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.

Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 

og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.


Efeserne 2, 19-22

med guds ord i sentrum

Vi ønsker å ha Bibelen, Gud Ord, i sentrum, og at innholdet i møter og forkynnelse skal preges av det som er hovedsaken i Bibelen; Jesus - og det han har gjort for oss.


Vi bygger vårt arbeid på Bibel, Guds Ord, og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse.


Vi håper du vil oppleve å ta i mot Guds Ord gjennom den forkynnelsen som vi formidler hos oss!


Velkommen!

Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.


Efeserne 4, 15-16