VELKOMMEN TIL SALEM

Vi er et kristent felleskap av vanlige mennesker med våre feil og mangler som står felles i troen på Jesus, død på korset for våre synder og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Vi ønsker å ha Bibelen, Guds Ord, i sentrum, og at innholdet i møter og forkynnelse skal preges av det som er hovedsaken i Bibelen; Jesus - og det han har gjort for oss. Salem er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi bygger vårt arbeid på Bibel, Guds Ord, og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. Vi håper du vil oppleve å ta i mot Guds Ord gjennom den forkynnelsen som vi formidler hos oss!


Velkommen!

 • HVOR ER VI?


  Vi ønsker selvfølgelig at det skal være enkelt og greit for deg å finne frem til oss! Derfor har vi lagt inn en lenke til et kart i ikonet over. 

  Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.

 • HVEM ER VI?


  Vi er en forsamling inn under Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som ønsker å gjøre Jesus kjent i Norge og utover landegrensene.


  [Les mer]

  Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.

 • HVA SNAKKER

  VI OM?


  Vi oppdaterer jevnlig vår podcast med opptak fra talene som blir holdt i helgene. Trykk deg inn på ikonet dersom du vil høre litt hva det går i, eller trykk her hvis du vil lese litt om hva vi tror på.    Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.