VÅRVISJON

"Vi ønsker å bygge et kristent felleskap med Guds ord i sentrum" 

Bygge et kristent fellesskap...

Vi ønsker å bygge et åndelig hjem for alle generasjoner, og arbeide for å styrke de sosiale og åndelige fellesskapene i forsamlingen. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å finne vår plass i en forening eller smågruppe. Vi ønsker å inspirere og utruste til tjeneste for Gud.


Med Guds ord...

Vi ønsker å legge vekt på klar og tydelig forkynnelse av Guds ord. 

...i sentrum

Vi ønsker å møte mennesker som trenger å se et lys i mørke gjennom arbeid i Stavanger sentrum. Vi ønsker å drive arbeid blant flyktninger på asylmottak i Stavanger området. Vi ønsker å tilby besøkstjeneste til eldre i Stavanger.