FOR SMÅGRUPPER

SMÅGRUPPER

Smågrupper, bibelgrupper, husfellesskap... Kjært barn har mange navn. I løp av måneden er det mange av våre medlemmer som møtes i små fellesskap. De fleste grupper her litt mat og drikke, sosialtid, studerer Bibelen sammen, med god plass til spørsmål. Vi ber for personlige behov og ting som foregår i verden. Hvis du er interessert i å være med i en gruppe, ta gjerne kontakt med en i staben, eller fyll ut dette skjema


During the month many of our members gather in small groups for fellowship. There are a mix of different kind of groups meeting, related to and as well a mix of age, gender, nationalities, etc. Most groups serve a bit of food and drinks, build friendships, study the Bible together, with plenty of time for questions. We pray for both personal concerns and issues in the world. If you are interested in joining a group, please contact the staff or fill out this form.

Fellesskap online

Når det ikke er så lett å samles fysisk, heller ikke i mindre grupper, finnes det fortsatt muligheter for å fortsette med smågruppe-fellesskapet gjennom digitale løsninger. Noen alternativer krever visse kontoer for å fungere, mens andre er mindre krevende å gjøre i stand. Nettstedet foross.no har laget en fin gjennomgang av de ulike alternativene. Les mer her