VÅRHISTORIE

Starten på en lang reise

Salem Misjonsforsamling begynte å ta form allerede i 1890, med en liten gruppe som startet "Stavanger fellesforening av Norsk Luthersk Misjonssamband". De visste det ikke da, men dette skulle bli starten på en lang og spennende reise med etableringen av et fellesskap som skulle komme til å få lede mange til tro, og bevare mange i troen, gjennom de kommende hundre årene. Fellesforeningen startet med møter i hjemmene frem til 1906 da de fikk fast tilholdssted i "Kinahuset" i Bergelandsgata 45. Her ble de værende frem til 1924 med mye aktivitet hver uke, og stor vekst. 


(På bildet, én av kvinneforeningene i Stavanger)

Et forsamlingslokale tar form

Det siste seg fort at lokalene i "Kinahuset" begynte å bli for små. Sammen med Johannes Daasvand sin ankomst som sekretær ble det også mer menighetsfokus, det var viktig å etablere et åndelig hjem. I 1924 lot det seg omsider gjøre å få kjøpt murbygget "Salem" i Bergelandsgata 38, og det ble stor vekst de kommende årene med 200 møter i året og 300 lagsmøter.

Et internasjonalt fellesskap

(80-90 ord om IKFs historie)

Historien er ikke avsluttet

Det er fortsatt mye aktivitet i Salem, og vi ser fremover mot mange nye år hvor nye kan bli ledet til, og bli bevart, i troen. Vår visjon er å være "Et kristent fellesskap med Guds ord i Sentrum". Det har vi vært i mer enn hundre år, og det ønsker vi fortsatt å være. Vi tror at Guds ord er levende og virkekraftig. Vi tror at oppdraget ennå ikke er fullført. Og frem til den dag hvor alle folkeslag skal bøye kne i himmelen vil vi fortsette å arbeide for NLMs visjon: "Verden for Kristus". 

(Litt fremtidsrettet, visjonært stoff her...)