oktober

Lørdag 1.okteober

IKKE Salem UNG (Høstweekend) 

mer info


Søndag 2.oktober

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/barnegudstjeneste. Tale v/Christoffer Inge Hovda

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF) m/søndagsskole. "Påfyll",  tale v/ Jan Helge Aarseth.

                 International service - IKF. Sunday School. "Top-up"- sermon by Jan Helge Aarseth. English translation. 


Onsdag 5.oktober

kl 1930 - Bibel, samtale og bønn


Torsdag 6. oktober

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 7.oktober

kl 1730 - Uno Betweens

kl 1930 - Uno Teens


Lørdag 8. - 9. okt. Internasjonal Kvinnehelg, Holmvatn. 

Mer info


Lørdag 8.oktober

kl 1900 - Bønnemøte

kl 1930 - Gudstjeneste, åpen for alle. Tale v/Arnfinn R

Sosialt i Cafe Uno etter gudstjenesten. 


Søndag 9.oktober

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Arnfinn R. Sanginnslag ved Henriette Lodden

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF) m/søndagsskole. Tale v/ Arnfinn R

                 International service - IKF. Sunday School. Sermon by Arnfinn R. English translation. 


Onsdag 12.oktober

kl 1930 - Bibel, samtale og bønn


Torsdag 13.oktober

kl 1700 - 1900 - IKKE UNO Språkkafé. Høstferie.


Lørdag 15.oktober

kl 1900 - Bønnemøte

kl 1930 - Gudstjeneste, åpen for alle. Tale v/Asbjørn Handeland (LOGOS-podden)

Sosialt i Cafe Uno etter gudstjenesten. 


Søndag 16.oktober

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Dåp. Nattverd.  Tale v/Christoffer Inge Hovda

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste - IKF for alle generasjoner. Nattverd. Tale v/ Jan Helge Aarseth.

                 International service - IKF.  Family service. Holy Communion. Sermon by Jan Helge Aarseth. English translation. 


Onsdag 19.oktober

kl 1930 - Bibel, samtale og bønn


Torsdag 20.oktober

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 21.oktober

UNO Teens og Between blir med på Åpent Hus, oppmøte 18:50 i 3.etg. Ta gjerne med hele familien.


kl 1900 - ÅPENT HUS!  Konsert med Bård Gulbrandsen, mat, appeller. Gratis for alle, så ta med en venn og kom!

mer info


Lørdag 22.oktober

kl 1900 - Bønnemøte

kl 1930 - Gudstjeneste, åpen for alle. Tale v/Marius Arntsen

Sosialt i Cafe Uno etter gudstjenesten. 


Søndag 23.oktober

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Judit Mattingsdal Giljebrekke

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF) m/søndagsskole. Tale v/Menelik Bekele.

                 International service - IKF. Sunday School. Sermon by Menelik Bekele. English translation. 


Onsdag 26.oktober

kl 1100 - 1330 - Åpen UNO CAFÉ. Bønnsj. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15

                           Open UNO Café. Light lunch. Open prayer oom. Joint prayer 12:15. 


kl 1900 - Medlemsmøte i Salem Misjonsforsamling, velkommen!

Gjennomgang og samtale om ny strategi i Misjonssambandet, -hva betyr dette for Salem?


Torsdag 27.oktober

kl 1700 - 1900- UNO Språkkafé


Lørdag 29.oktober

kl 1900 - Bønnemøte

kl 1930 - Gudstjeneste, åpen for alle. Tale v/

Sosialt i Cafe Uno etter gudstjenesten. 


Søndag 30.oktober

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Salem Ungdomskor Reunion -konsert og bidrag v/dirigent Jostein Myklebust m/ flere. Søndagsskole

kl 1700 - Internasjonel gudstjeneste - IKF m/søndagsskole. Tale v/Erling Lundeby.

                 International service - IKF. Sunday School. Sermon by Erling Lundeby. English translation.