juli

Sommermøter


Lørdag 6.juli

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Salem ung i 2.etg. Sosialt etterpå.


Søndag 7.juli

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). 

                 International service. Family Service. English translation. 


Søndag 14.juli

kl 1030 - Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste. Tale v/

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). 

                 International service. Family Service. English translation. 


Lørdag 20.juli

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Salem ung i 2.etg. Besøk av vår utsending Helene. Sosialt etterpå.


23.-27 juli: UL 2024

Trengs frivillige. Se UL.no


Søndag 28.juli

kl 1030 - Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste. Tale v/