Juli


Lørdag 2.juli

kl 1900 - Bønnemøte i UNO

kl 1930 - Gudstjeneste i UNO. Tale v/Johnny Vågen


Søndag 3.juli

kl 1700 - IKF-møte. IKKE Søndagsskole. Tale v/ Ingvild Hovda.


5, - 10.juli: GF 2022   - IKKE MØTER


Søndag 17.juli

kl 1100 - Sommermøte i 2.etasje. Tale ved Kjetil Malde


Lørdag 23.juli

kl 1900 - Bønnemøte i UNO.

kl 1930 - Gudstjeneste i UNO. Tale v/Mathias Sunde


Søndag 24.juli

kl 1700 - IKF-møte. IKKE Søndagsskole. Tale v/ Medhat Youssef


Søndag 31.juli

kl 1100 - Sommermøte i 2.etasje. Tale ved Johnny Vågen

kl 1700 - IKF-møte. IKKe Søndagsskole  Tale v/ Medhat Youssef