BARN

Søndagsskole / Sunday School

I Salem er det søndagsskole på gudstjenestene hver søndag. Noen ganger deltar søndagsskolen på gudstjenesten. Vårt ønske er å lære barna om Gud som skaper og opprettholder av alt liv og lære dem om Jesus som sin frelser og venn. Vi forteller historier om fra bibelen på ulike kreative måter, og har også fokus på å lære barna bibelvers. Samlingene avsluttes alltid med kjekke aktiviteter. Søndagsskolen følger stort sett skoleåret, med oppstart i august og avslutning i juni. 

Under søndagsgudstjenesten

(kl. 11:00-12:30)


Søndagsskolen består av tre grupper.

  • Førskolebarn (3-5 år) er for de aller minste og de samles på eget rom i 2. etasje.
  • Mellomste gruppe er for 1.-4. klasse. De samles på et eget rom i 2.etasje. 
  • Største gruppe er fra 5. klasse og oppover og samles i et eget rom i 1.etasje.

Hjertelig velkommen!


Under den internasjonale gudstjenesten

(kl. 17:00-18:30)


I Internasjonalt Kristent Fellesskap inviterer vi barna til å være med på søndagsskolen, bortsett fra når vi har familiegudstjeneste (vanligvis hver andre søndag i måneden). Søndagsskolen følger skoleåret. 


Barna er sammen med de voksne i begynnelsen av møtet, og går så til sin egen samling ca. kl. 17:30, når talen begynner. Søndagsskolen er for barn mellom 2-12 år. Vi synger sammen, lærer om bibelen og Jesus, ber sammen, leker og lager ting. Vi bruker norsk som vårt felles språk. 


Hjertelig velkommen!