BARN

Søndagsskole / Sunday School

I Salem er det søndagsskole på gudstjenestene hver søndag. Noen ganger deltar søndagsskolen på gudstjenesten. Vårt ønske er å lære barna om Gud som skaper og opprettholder av alt liv og lære dem om Jesus som sin frelser og venn. Vi forteller historier om fra bibelen på ulike kreative måter, og har også fokus på å lære barna bibelvers. Samlingene avsluttes alltid med kjekke aktiviteter. Søndagsskolen følger stort sett skoleåret, med oppstart i august og avslutning i juni. 

Under søndagsgudstjenesten

(kl. 11:00-12:30)


Søndagsskolen består av tre grupper.

  • Førskolebarn (3-5 år) er for de aller minste og de samles på eget rom i 2. etasje.
  • Mellomste gruppe er for 1.-4. klasse. De har rom i kjelleren og benytter også Café Uno. 
  • Største gruppe er fra 5. klasse og oppover og har også rom i 2. etasje.

Hjertelig velkommen!


During the international service

(5:00PM-6:30PM)


In International Christian Fellowship we invite the children to join the Sunday School every Sunday, with the exception of when we have our family service (which is usually every other Sunday of the month). The Sunday School follow the school year.

 

The children join us at the start of the service at 5pm, and then go to Sunday school at about 5:30pm when the sermon starts. We accommodate children between 2-12 years old. We sing together, learn about the Bible and the stories about Jesus, pray together, play and do creative stuff. We use Norwegian as our common language. 


Warmly welcome!