VÅRTRO

Salem Stavanger er en del av Misjonssambandet (NLM) og bygger på samme trosgrunnlag som Misjonssambandet. Det vil si at vi står for en klassisk evangelisk-luthersk teologi. Hvis du lurer på hva det betyr, kan du lese under om hva vi tror på i noen hovedpunkter. 

Dette tror vi på


Misjonssambandet, som vi er en del av, er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på evangelisk-luthersk grunn. Misjonssambandet står for en klassisk evangelisk-luthersk teologi, med Bibelen som den ene sanne rettesnor for tro og liv. 


BIBELEN

Vi tror at Bibelen er en troverdig bok og Guds åpenbarte vilje. "Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd." (2 Tim 3:16)


GUD

Vi tror på en hellig, allmektig og treenig Gud, som har skapt og opprettholder verden, og som en dag vil skape en ny himmel og en ny jord. 


SYND

Vi tror at alle mennesker er syndere, og at alle har tilgang til tilgivelse og et nytt liv gjennom Jesu Kristi soningsverk på korset, hvis man vender seg til Gud og bekjenner sine synder: "For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus." (Rom 3:23-24).


JESUS

Vi tror at Jesus Kristus var fullt og helt Gud, og fullt og helt menneske, og at han døde for våre synder og stod opp igjen fra de døde. 


DEN HELLIGE ÅND

Vi tror at Den hellige ånd tar bolig i alle som tar imot Jesus Kristus som Herre i sitt liv. 


MENNESKET

Vi tror at menneskelivet er hellig og ukrenkelig, hvert menneske er skapt i Guds bilde og er elsket av Ham. Alle mennesker har fra unnfangelsen rett til liv og respekt. 


MISJON

Vi tror at misjon er Guds vilje. Frelsen i Jesus Kristus er tilgjengelig for alle som hører og tar imot Ham som sin Frelser og Herre. Jesus kalte sine etterfølgere til å forkynne evangeliet for alle folkeslag, og det kallet gjelder alle kristne. "Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i Hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem." (Luk 24:46-47)


Den lavkirkelige vekkelsestradisjonen, med det allmenne prestedømmet som et sentralt element, er en viktig del av Misjonssambandets identitet. Sakramentene dåp og nattverd forrettes både av ordinære forsamlingsmedlemmer og forsamlingsledere. 


Misjonssambandets trosgrunnlag bygger på Guds Ord (Bibelen) og fem bekjennelsesskrifter: 

Den apostoliske trosbekjennelse

Den nikenske trosbekjennelse

Den athanasianske trosbekjennelse

Den augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana)

Martin Luthers lille katekisme(Hentet fra nlm.no)