GUDSTJENESTER


Lørdagsgudstjeneste


Hver lørdag kl 19:30 samles studenter og unge voksne for å feire gudstjeneste. Vi samles for forkynnelse, lovsang, bønn, fellesskap og jevnlig nattverdfellesskap. Etter gudstjenesten er du hjertelig velkommen til å stoppe igjen i kaféen vår for en kopp kaffe og for å hilse på noen nye. Innimellom vil det også bli matsalg i 2. etasje etter gudstjenesten. Velkommen også til bønnemøtet som starter kl 19:00!


Søndagsgudstjeneste


Hver søndag kl. 11:00 er det gudstjeneste for hele menigheten. I forkant av gudstjenesten (kl.10:30) er det bønnesamling for de som ønsker å samles i bønn før gudstjenesten. På gudstjenesten er alle velkomne! Dette er muligheten til å være sammen med hele menigheten, fra de søte små til de godt voksne. Sammen får vi synge, be, gi og høre Guds Ord. Vi praktiserer også dåp og nattverd. Det er søndagsskole med tre ulike aldersgrupper for barna under talen. Etter møtet er det enkel servering av kaffi med tilbehør. Dette er en god anledning til å bli kjent med nye og pleie gamle vennskap. Vi ønsker deg og dine hjertelig velkommen til gudstjeneste hver søndag!

Internasjonal gudstjeneste


Hver søndag kl. 17:00 møtes vi for vår internasjonale gudstjeneste. Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF-Salem) samler mennesker fra mange nasjonaliteter, bakgrunner og alder. Vi lytter til Guds Ord, ber og lovsynger sammen. Hver søndag har vi mat fra forskjellige land og bruker god tid rundt matbordet, hvor vi blir kjent med nye og gamle venner. De fleste søndagene er det søndagsskole for barn mellom 2-12 år. Alle våre gudstjenester oversettes til engelsk, og vanligvis arabisk, kinesisk og swahili. Andre språk kan tilbys hvis nødvendig. I løp av uka møtes ulike små grupper for fellesskap. Hjertelig velkommen til alle! 


Every Sunday at 5pm we gather for our international service. International Christian FellowshipSalem (IKF: Internasjonalt Kristent Fellesskap-Salem) gather people from many nationalities, backgrounds and age groups. Together we listen to God’s Word and worship in prayer and music. Every Sunday we serve food from different countries and spend plenty of time chatting, getting to know each other and building friendships. Most Sundays there’s Sunday School for children age 2-12 years old. All our services are translated to English, and usually Arabic, Chinese and Swahili. Other languages might be provided if needed. During the week different small groups meet for fellowship. Heartly welcome to all internationals and native Norwegians!


Read more on the international page