GUDSTJENESTER


Lørdagsgudstjeneste


Hver lørdag kl 19:30 samles studenter og unge voksne for å feire gudstjeneste. Vi samles for forkynnelse, lovsang, bønn, fellesskap og jevnlig nattverdfellesskap. Etter gudstjenesten er du hjertelig velkommen til å stoppe igjen i kaféen vår for en kopp kaffe og for å hilse på noen nye. Innimellom vil det også bli matsalg i 2. etasje etter gudstjenesten. Velkommen også til bønnemøtet som starter kl 19:00!


Søndagsgudstjeneste


Hver søndag kl. 11:00 er det gudstjeneste for hele menigheten. I forkant av gudstjenesten (kl.10:30) er det bønnesamling for de som ønsker å samles i bønn før gudstjenesten. På gudstjenesten er alle velkomne! Dette er muligheten til å være sammen med hele menigheten, fra de søte små til de godt voksne. Sammen får vi synge, be, gi og høre Guds Ord. Vi praktiserer også dåp og nattverd. Det er søndagsskole med tre ulike aldersgrupper for barna under talen. Etter møtet er det enkel servering av kaffi med tilbehør. Dette er en god anledning til å bli kjent med nye og pleie gamle vennskap. Vi ønsker deg og dine hjertelig velkommen til gudstjeneste hver søndag!


Internasjonal gudstjeneste


Every Sunday at 5PM we gather for an international service. International Christian Fellowship (IKF: Internasjonalt Kristent Fellesskap) started in 1980 in Stavanger as a gathering where members of different ethnic groups could get in touch with each other. We gather for worship, to listen to God’s Word, to eat together and speak together – in order to make a Christian Fellowship. You are also welcome to the meetings of the various national (ethnic) groups who use the Salem Church as their meeting place during the week. You will meet people from many countries and eat food of various national dishes. Even the music is international. We have special meetings for the children during these gatherings. Welcome!


Read more on the international page