Internasjonale helgeturer

International Weekends away

Every year we invite internationals together with Norwegians for weekends away. 

We always have a winter weekend for the whole family the last weekend of January in Sirdal. 


The last weekend of September we arrange a women's weekend at Holmavatn, Varhaug. 

Please check this space closer to time for details. 

You are warmly welcome to join us!

Internasjonal weekend 24-26 januar 2020 på Tonstadli

Våre fellesskap blir stadig mer flerkulturelle. Regionen vil i januar arrangere en flott weekend hvor vi vil styrke og feire den internasjonale familie.


Egne barnemøter.


Arrangøren stiller med

  • eget barneopplegg
  • tolketjeneste til samlingene
  • skiinstruktør om noen vil prøve å gå på ski

Vi ønsker å skape en helg hvor den enkelte kan få en god opplevelse av å få være en del av et større fellesskap. 


Alle som ønsker å bli med eller være en del av dette fellesskapet er hjertelig velkommen. 

Vi håper å se deg og dine internasjonale venner på Tonstadli siste helga i januar. 


Hjelp oss å promotere dette for alle som kunne ha glede av å delta.

  • Påmelding og info
  • Påmeldingsfrist 12. januar

Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF),

NLM Region Sørvest;

ikf@nlm.no, telefon 51 53 52 50

International weekend
25-27 januar 2019
at tonstadli

Our fellowships have become even more mulitcultural than before. The region has planned a nice weekend in January, where we will strengthen and celebrate this international famliy. 


Jan Helge Aarseth will share from the Bible.

Separate children's programme. 


There will be:

  • programs fot the children
  • translating-service in our gatherings
  • help and instruction for those testingt skiing for the first time


Bring a friend and come, or just come and make new friends! You are warmly welcome to fellowship with persons from all ages, backgrounds and nationalities! 


Arranged by: 
International Christian Fellowship (ICF)
NLM- Region Sørvest

IKF office: ikf@nlm.no, Tel. 915 91 429