Juni

Lørdag 3.juni

1030 - Regionmøte Misjonssambandet Region Sørvest i IMI- Forum. Se program på nettside:

https://www.nlm.no/aktuelt/arrangement/sorvest/regionmote-2023-for-sorvest/


Søndag 4.juni

Ikke Gudstjeneste søndag formiddag pga Regionmøte i IMI Forum lørdag 3.juni. 

Vi anbefaler å bli med på regionmøtet, eller delta på Internasjonal gudstjenesten kl 17.


kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Teshome Amenu, generalsekretær i Mekane Yesus-kirken i Etiopia. Nattverd. Søndagsskole.

               International service. Holy Communion. Sunday School. English Translation. 


Fredag  9.juni

kl 1630 - Sommeravslutning, Teens og Between. Mer info: Sommeravslutning_-_Between_og_Teens.pdf


Lørdag 10.juni

Alle drar på THE SEND! Mer info og kjøp billetter her.


Søndag 11.juni

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole Tale v/Wenche Lunde. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Familiemøte. Tale v/ Ingeborg Voll fra Søndagsskolen Rogaland.

               International service. Family Service. English translation.Lørdag 17.juni

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/Christoffer Inge Hovda Åpent i UNO etterpå.


Søndag 18.juni

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/barnegudstjeneste . Tale v/Steinar Harestad

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Geir Tore Salmelid. Søndagsskole. 

              International service. Sunday School. English translation.


Lørdag 24.juni

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/Marius Arntsen. Åpent i UNO etterpå.


Søndag 25.juni

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste. Tale v/

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Menelik Bekele. Søndagsskole. 

              International service. Sunday School. English translation.