• MEDLEMSKAP I SALEM

  Salem er en forsamling tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Når du betaler den årlige kontingenten til forsamlingen, blir du medlem for inneværende år. Dette er en viktig inntektskilde for forsamlingen, som også kan utløse støttemidler fra kommunen og andre steder, i tillegg til at det øker tilhørigheten din til forsamlingen og gir tale- og stemmerett på årsmøtet.


  Medlemskontingenten er:

  Barn (0-15 år): Kr 50,-

  Unge (16-25 år): 150,-

  Voksne (26 år og oppover): Kr 250,-¨


  Klikk her for å melde deg inn

Salem er juridisk sett ikke en kirke, og man blir ikke medlem av et tros- eller kirkesamfunn ved å betale denne medlemskontingenten. Ønsker du en formell kirkerettslig tilhørighet til NLM vil vi anbefale deg å melde deg inn i NLM Trossamfunn. Medlemskap i trossamfunnet er gratis, og samtidig kan Salem Stavanger fungere som din lokale menighet i NLM. 


Ved å melde seg inn i NLM Trossamfunn utløser ditt medlemskap statlig og kommunal økonomisk støtte til Misjonssambandet. Dette kan være en god måte å gi litt ekstra til misjonen - uten at det koster deg en krone ekstra!