September

Lørdag 3.september

kl 1900 - Bønnemøte i 3.etasje

kl 1930 - Gudstjeneste, åpen for alle. Tale v/Mark Wootton

Sosialt i Cafe Uno etter gudstjenesten. 


Søndag 4.september

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/barnegudstjeneste  Tale v/Christoffer Inge Hovda. Nattverd.

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste - IKF m/ søndagsskole. Nattverd. Tale v/ Jan Helge Aarseth.

                International service - IKF. Sunday School. Holy Communion. Sermon by Jan Helge Aarseth. English translation. 


Onsdag 7.september

kl 1930 - Bibel, samtale og bønn


Torsdag 8.september

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé Oppstart / Start Up


Fredag 9.september

kl 1730 - Uno Betweens (+ Leir-reunion)

kl 1930 - Uno Teens


Lørdag 10.september

kl 1900 - Bønnemøte

kl 1930 - Gudstjeneste, åpen for alle. Tale v/Tore Vorhaug

Sosialt i Cafe Uno etter gudstjenesten. 


Søndag 11.september

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Dåp. Tale v/Øyvind Solheim

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste - IKF m/ søndagsskole. "Påfyll" - tale v/ Erling Lundeby.

                 International service - IKF. Sunday School. "Top-up" sermon by Erling Lundeby. English translation. 


Onsdag 14.september

kl 1930 - Bibel, samtale og bønn


Torsdag 15. september

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Lørdag 17.september

kl 1900 - Bønnemøte i 3.etasje

kl 1930 - Gudstjeneste, åpen for alle. Tale v/Marius Arntsen

Sosialt i Cafe Uno etter gudstjenesten. 


Søndag 18.september

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Familiegudstjeneste. Tale v/Aud-Norunn Myklebust   

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste - IKF for alle generasjoner. Tale v/ Aud-Norunn Myklebust.

                   International service - IKF.  Family service. Sermon by Aud-Norunn Myklebust. English translation. 


Onsdag 21.september

kl 1930 - Bibel, samtale og bønn


Torsdag 22. september

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 23.september

kl 1730 - Uno Betweens

kl 1930 - Uno Teens


Lørdag 24.september

kl 1900 - Bønnemøte i 3.etasje

kl 1930 - Gudstjeneste, åpen for alle. Tale v/Paul Odeh

Sosialt i Cafe Uno etter gudstjenesten. 


Søndag 25.september

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Paul Odeh. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste - IKF m/ søndagsskole. Nattverd. Tale v/ Marius Arntsen.

                 International service - IKF. Sunday School. Holy Communion. Sermon by Marius Arntsen. English translation. 


Onsdag 28.september

kl 1100 - 1330 - Åpen UNO CAFÉ. Bønnsj. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15

                           Open UNO Café. Light lunch. Open prayer oom. Joint prayer 12:15. 

kl 1930 - Bibel, samtale og bønn


Torsdag 29.september

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 30.septemberHØSTWEEKEND Salem UNG.

mer info og påmelding