hjemme-gudstjeneste

9/10 januar


SAMLINGSBØNN

Herre! 

Jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre

hva du Gud Fader, min skaper, 

du Herre Jesus, min frelser, 

du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 

vil tale til meg. 

Herre! Lukk nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, 

så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, 

og tro i liv og død på Jesus, 

og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. 

Det høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus! 

Amen.


SANG

"Det var en som var villig"

youtube


TALE

v/Rune Mjølhus
SANG

"Hjelp meg å gå" 

youtube


MISJONSINFO/KOLLEKT

Månedens misjonsfelt: Sør-Amerika

circlevimeo


Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen, men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap) 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!