hjemme-gudstjeneste

13/14 MARS


SAMLINGSBØNN


Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus
for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper,
du Herre Jesus, min frelser,
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 

vil gi meg.
Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige Ånd, 

så jeg kan sørge over mine synder, 

leve i troen på din nåde

og sammen med hele ditt folk

fornyes hver dag i et sant og hellig liv.

Amen



SONG: "This I believe"

Words/Music: Ben Fielding / Matt Crocker




VERSE 1

Our Father everlasting
The all creating One
God Almighty
Through Your Holy Spirit
Conceiving Christ the Son
Jesus our Savior


CHORUS

I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus


VERSE 2

Our Judge and our Defender
Suffered and crucified
Forgiveness is in You
Descended into darkness
You rose in glorious life
Forever seated high


(CHORUS)


BRIDGE

I believe in You
I believe You rose again
I believe that Jesus Christ is Lord
(X2)

(CHORUS)


ALT. CHORUS

I believe in life eternal
I believe in the virgin birth
I believe in the saints' communion
And in Your holy Church
I believe in the resurrection
When Jesus comes again
For I believe, in the name of Jesus



TALE

v/Meneliik Bekele



SANG: "Rustningen"

Tekst/MusikkKaroline Øvergaard Larsen, Øistein Øvergaard, Tore Kulleseid


VERS 1

Iført frelsens hjelm

og rettferdighetens brynje
Du beskytter meg
Med troens skjold

og åndens sverd

Står jeg støtt igjennom stormen

Du beskytter meg


REF

Jeg har ingen ting å frykte
Ved frelsen har jeg fått alt
I din fulle rustning, 

står jeg støtt igjennom alt
Jeg har ingen ting å frykte, 

du er Gud


VERS 2

For når kampen raser
Og fundamentet skjelver, 

du bevarer meg

Rustningen og nåden gav du
Nok for alt som livet bringer,
du bevarer meg


(REF)


BRO

Jeg vil ikke frykte mere,
Gud du har alt som jeg trenger

I din styrke er jeg sterk nok,
til å møte alt i livet


(REF)


MISJONSINFO/KOLLEKT




Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!