hjemme-gudstjeneste

20/21 MARS


SAMLINGSBØNN


Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus
for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper,
du Herre Jesus, min frelser,
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 

vil gi meg.
Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige Ånd, 

så jeg kan sørge over mine synder, 

leve i troen på din nåde

og sammen med hele ditt folk

fornyes hver dag i et sant og hellig liv.

Amen


SANG: "Frihet"

Tekst/MusikkThomas & Karoline Neteland


VERS 1

Ved ditt navn
Har jeg funnet fred
Håp for min sjel
Du gjorde meg hel
Du er her
Dødens makt er brutt
Du satte meg fri
Du gav meg li
v


REF

Frihet
Frihet
Ren og rettferdig i evighet
Nåde, bare nåde
Din død ble min frihet


VERS 2
Ved ditt navn
Har jeg funnet fred
Håp for min sjel
Du gjorde meg hel
Du er her
Dødens makt er brutt
Du satte meg fri
Du gav meg liv


(REF)

BRO
Det er frihet i ditt navn
Det er nåde i din favn
Jesus du er, Jesus du er min Gud
Der på korset i mitt sted
Din tilgivelse kom ned
Jesus du er
Jesus du er min Gud

(x2)

(REF)


TROSBEKJENNELSE


Jeg tror på Gud Fader, 

den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, 

Guds enbårne Sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den hellige ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen, sitter ved Guds,

den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv.

Amen.


TALE

v/Christoffer Inge HovdaSANG: "Mary's Song"

Tekst/MusikkTodd Agnew


VERS 1

My soul magnifies the Lord,
My spirit rejoices in my saviour,
He has seen the humble state of my heart, 

and now all will call me blessed.

REF
Praise the almighty God; 

he's done great things for us,
Holy is his name,
His mercy is free for

those who fear his justice,
May generation to generation

loudly proclaim his fame.

VERS 2
He has shown the strength

of his hands

and brought down the mighty

from their pretense,
He scattered the pride

in their hearts

and lifted the lowly

to meet him.

(REF)

BRO
He has filled the hungry with good things

and the rich he sent, empty, away,
He hath remembered his servant Israel, 

and we will remember him always, always.

REF
Praise the almighty God; 

he's done great things for us,
Holy is his name,
His mercy is free for

those who fear his justice,
May generation to generation proclaim,

(x2)


MISJONSINFO/KOLLEKT
Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!