hjemme-gudstjeneste

10/11 APRIL


SAMLINGSBØNN


Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus
for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper,
du Herre Jesus, min frelser,
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 

vil gi meg.
Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige Ånd, 

så jeg kan sørge over mine synder, 

leve i troen på din nåde

og sammen med hele ditt folk

fornyes hver dag i et sant og hellig liv.

Amen


SANG: "Be Thou My Vision"

Tekst/MusikkSt. Dallán Forgaill / trad. irsk


Be thou my vision, O Lord of my heart
Naught be all else to me, save that thou art
Thou my best thought, by day or by night
Waking or sleeping, thy presence my light


Be thou my wisdom, and thou my true word
I ever with thee and thou with me, Lord
Thou my great Father, and I thy true son
Thou in me dwelling and I with thee one


Be thou my battle shield sword for the fight
Be thou my dignity thou my delight
Thou my soul shelter and thou my high tower
Raise thou me heavenward oh power of my power


Riches I heed not, nor man's empty praise
Thou mine inheritance, now and always
Thou and thou only the first in my heart
High King of heaven, my treasure thou art


High King of heaven, my victory won
May I reach heaven's joys, O bright heaven's sun
Heart of my own heart, whatever befall
Still be my vision, O ruler of allTROSBEKJENNELSE


Jeg tror på Gud Fader, 

den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, 

Guds enbårne Sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den hellige ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen, sitter ved Guds,

den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv.

Amen.


TALE

v/Solveig Harestad

SANG: "The Same Power"

Tekst/MusikkMichael W. Smith
VERS

There is power in His name
For the stone was rolled away
Mountains bow down before
Jesus Christ, our risen Lord
Jesus Christ, our risen Lord


REFRENG

Mighty Savior, lifted high
King forever, Jesus Christ
Crowned in glory, raised to life
The same power lives in us


VERS

We will rise, stand and sing
Of our great and matchless King
Seated high on the throne
You shall reign forevermore
You shall reign forevermore


REFRENG


BRO

The grave could not contain
The power of His name
Death, You overcame
Once and for all

(x4)


REFRENG


MISJONSINFO/KOLLEKTGave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!