hjemme-gudstjeneste

17/18 APRIL


SAMLINGSBØNN


Gode Gud, vi er kommet til ditt hus for å møte deg.
Takk for at du tar imot oss slik som vi er.
Tilgi oss våre synder for Jesu skyld.
Hjelp oss å leve i din tilgivelse

så vi alltid, frimodige og trygge,

kan bekjenne at vi tilhører deg, 

Far, Sønn og Hellig Ånd. 

Vi ber i Jesu navn. 

Amen.


SANG: "Med Jesus vil eg fara"

Tekst/MusikkElias Blix / trad.


Med Jesus vil jeg fara

på livsens ferd i lag.

Gud, lat den samferd vara

alt til min døyand dag!

Det er mi høgste æra,

det er mi største ros, 

hans fylgjesvein å vera

og vandra i hans ljos.


Min Jesus, sannings stjerna, 

lys upp min myrke veg! 

Mitt hjarta vil so gjerna

få fylgja etter deg. 

Du lyser enn i verdi

som før frå Betlehem. 

Ver du mitt ljos på ferdi, 

til heim med deg eg kjem!


Du til di grein meg sette

alt i min fyrste vår, 

med livsens dogg meg vætte, 

gav sol og signa år. 

Du vil og vokster gjeva

alt til min siste slutt: 

lat meg i deg få leva, 

i deg få anda ut!


TALE

v/Roald Arnesen
SANG: "Rop det ut"

Tekst/MusikkGeorgia Harkness / Rowland Prichard


Rop det ut med hjertets jubel,

Gledesbudet fra ham selv:

Livet kan bli nytt fra nå av, 

Slettet ut er skyld og gjeld.

Ordet vitner, høyt og hellig

Om Guds kjærlighet og makt.

Knel og tilbe, pris ham, hør ham,

Gå og gjør som han har sagt.


Herre, takk for dyre skatter

Som er skjult i dine ord.

La oss dele dem i troskap

Med en mørk og nødstedt jord.

Vi vil vitne om din frelse,

Om ditt bud og om din dåp,

Tjene mennesker frimodig,

Bringe verden lys og håp. 


Gå og lær dem! Det var budet

Dødens overvinner gav.

Stående er Herrens ordre

Til hans venner nå som da.

Del med dem som går i mørke

Alt hva Kristus har å gi.

Bring Guds ord til hele verden!

Bare det kan gjøre fri.


MISJONSINFO/KOLLEKTGave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!