hjemme-gudstjeneste

24/25 APRIL


SAMLINGSBØNN


Gode Gud, vi er kommet til ditt hus for å møte deg.
Takk for at du tar imot oss slik som vi er.
Tilgi oss våre synder for Jesu skyld.
Hjelp oss å leve i din tilgivelse

så vi alltid, frimodige og trygge,

kan bekjenne at vi tilhører deg, 

Far, Sønn og Hellig Ånd. 

Vi ber i Jesu navn. 

Amen.


SANG: "Ren og rettferdig"

Tekst/MusikkOle Brattekaas / trad.
Ren og rettferdig, himmelen verdig
Er jeg i verdens frelser alt nu
Ordet forkynner, at mine synder
Kommer Han aldri mere i hu
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri
Fri ifra nøden, dommen og døden
Amen, Halleluja


Lenge jeg tenkte, Gud ikke skjenkte
Nåde til den som fattedes alt
Å måtte lide, kjempe og stride
Stod for mitt hjerte levende malt
Men i min strid, min bedring og flid
Fantes det bare avmakt og død
Lammet har vunnet, blodet har runnet
Amen, Halleluja


Å hvilken nåde, midt i all våde
Kristus har kjøpt oss just som vi er
Han måtte lide, kjempe og stride
Han måtte stå mot helvedes hær
Nu er vi frie, hør og gi akt!
Synden på verdens frelser er lagt
Gud nu forkynner nåde for synder
Amen, HallelujaTALE

v/Ole Lilleheim
SANG: "Å pris hans navn"

Tekst/MusikkB. Hastings / M. Sampson / D.A. Østby / D. UssherVERS 1

Mitt hjerte ser til Golgata

Hvor Jesu blod ble øst for meg
Jeg ser Hans sår
Hans kropp som led
Min frelser på et kors av tre


VERS 2

Et siste rop
Det er fullbrakt
De la ham ned i Josefs grav
Bevoktet av soldat og stein
Guds egen sønn døde for meg


REF

Å pris Hans navn
For Han er vår Gud
Å pris Hans navn i evighet
For alltid vil sangen stige opp
Vår Gud du er vår Gud


VERS 3

Å vakre morgen tredje dag
Vår Herre levende igjen
Så si meg død
Hvor er din brodd
Vår frelser JESUS har stått opp


(REF)


VERS 4

Vi skal få se
Hans prakt igjen
Hans lys skal tvinge mørket hen
Da skal vi være i Hans glans
Et liv en evighet med Han


(REF)


MISJONSINFO/KOLLEKTGave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!