hjemme-gudstjeneste

8/9 MAI


SAMLINGSBØNN


Gode Gud, vi er kommet til ditt hus for å møte deg.
Takk for at du tar imot oss slik som vi er.
Tilgi oss våre synder for Jesu skyld.
Hjelp oss å leve i din tilgivelse

så vi alltid, frimodige og trygge,

kan bekjenne at vi tilhører deg, 

Far, Sønn og Hellig Ånd. 

Vi ber i Jesu navn. 

Amen.


SANG: "Jeg vil gi deg O, Herre, min lovsang"

Tekst/MusikkChrister Hultgren
VERS 1

Jeg vil gi deg o Herre min lovsang
Jeg vil takke deg med mine ord
For din nåde som er uten grenser
For din godhet og kjærlighet stor


REF

Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg
La hver tone en hyllest til deg være
Og i dager med glede og dager med sorg
Vil jeg leve hver dag til din ære


VERS 2

Ingen annen er verdig den sangen
Bare du Herre eier min sang
Og i Himmelen skal lovsangen lyde
Til din ære en evighet lang


(REF)


VERS 3

Og om sangen i blant skulle stilne
Og forstyrres av uro og strid
Herre åpne på ny mine øyne
Så jeg ser at hos deg er min fred


(REF)


TALE

v/John Olav Selstø

SANG: "La din vilje skje"

Tekst/Musikk: Haarre/Slåen/SeimVERS 1

Herre du som kjenner meg
Lær meg be min bønn til deg
Uten mange fine ord
Med min tvil og med min tro
Kommer jeg til deg


REF
La din vilje skje
På jorden som i himmelen
La ordet ditt få vise meg
Den rette vei


VERS 2
Herre du som kjenner meg
La meg hvile trygt hos deg
I din varme lune favn
Med min glede, mine savn
Kommer jeg til deg


(REF)


VERS 3
Herre du som kjenner meg
Lær meg be min bønn til deg


MISJONSINFO/KOLLEKTGave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!