hjemme-gudstjeneste

15/16 MAI


SAMLINGSBØNN


Gode Gud, vi er kommet til ditt hus for å møte deg.
Takk for at du tar imot oss slik som vi er.
Tilgi oss våre synder for Jesu skyld.
Hjelp oss å leve i din tilgivelse

så vi alltid, frimodige og trygge,

kan bekjenne at vi tilhører deg, 

Far, Sønn og Hellig Ånd. 

Vi ber i Jesu navn. 

Amen.


SANG: "Det er makt i de foldede hender"

Tekst/MusikkTrygve Bjerkrheim / Ø. Tønnesen


VERS 1

Det er makt i de foldede hender.

I seg selv er de svake og små.

Men mot allmaktens Gud du dem vender,

Han har lovet at svar skal du få.


REF

Det er svar underveis,

Engler kommer med bud.

Om det drøyer,

Dog fram det skal nå.

For det lovet jo løftenes trofaste Gud:

Kall på meg, og du hjelpen skal få!


VERS 2

Du som ber for ditt barn, dine kjære,

Er i forbønn fra år og til år,

Om du tålmodets lekse må lære,

Himlens bønnesvar engang du får.


(REF)


VERS 3

Det er makt i de foldede hender

Når i frelserens navn du får be,

Og en gang når du livsløpet ender,

Hvert et bønnesvar klart skal du se.


(REF)


TALE

v/Ivar Vegge

SANG: "Ren og rettferdig"

Tekst/Musikk: Ole Brattekaas / Sv. folketone


Ren og rettferdig, himmelen verdig

Er jeg i verdens frelser alt nu

Ordet forkynner, at mine synder

Kommer Han aldri mere i hu

Å, jeg er frelst og salig fordi

Sønnen har gjort meg virkelig fri

Fri ifra nøden, dommen og døden

Amen, Halleluja


Lenge jeg tenkte, Gud ikke skjenkte

Nåde til den som fattedes alt

Å måtte lide, kjempe og stride

Stod for mitt hjerte levende malt

Men i min strid, min bedring og flid

Fantes det bare avmakt og død

Lammet har vunnet, blodet har runnet

Amen, Halleluja


Å hvilken nåde, midt i all våde

Kristus har kjøpt oss just som vi er

Han måtte lide, kjempe og stride

Han måtte stå mot helvedes hær

Nu er vi frie, hør og gi akt!

Synden på verdens frelser er lagt

Gud nu forkynner nåde for synder

Amen, Halleluja


MISJONSINFO/KOLLEKTGave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!