hjemme-gudstjeneste

23/24 januar


SAMLINGSBØNN


Gud, vi kommer til deg med

vår frykt og vår uro

vår lengsel og vårt håp.
Mett oss med din godhet

og møt oss med din fred. 

Befri oss fra det som tynger og binder,
så vi på nytt kan glede oss over livet
og møte hverandre

med åpenhet og omsorg.
Gud, vi ber
I Jesu navn. 

Amen.


SANG

"Å tro det er å legge"

youtube


TROSBEKJENNELSE

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.


TALE

v/Erling Lundeby

SANG

"Barn, ikkje tenar" 

youtube


MISJONSINFO/KOLLEKT

Månedens misjonsfelt: Sør-Amerika

circlevimeo


Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen, men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!