hjemme-gudstjeneste

30/31 januar


SAMLINGSBØNN


Gud, vi kommer til deg med

vår frykt og vår uro

vår lengsel og vårt håp.
Mett oss med din godhet

og møt oss med din fred. 

Befri oss fra det som tynger og binder,
så vi på nytt kan glede oss over livet
og møte hverandre

med åpenhet og omsorg.
Gud, vi ber
I Jesu navn. 

Amen.


SANG: "Jeg er i Herrens hender"

Tekst: Erling Tobiassen; 

Melodi: Sigurd Lunde
VERS 1

Jeg er i Herrens hender, 

når dagen gryr mot vest,
Hver morgen han meg sender, 

sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen vil meg bringe, 

av glede og av savn,
Jeg kan på bønnens vinge, 

få kraft i Jesu navn.


VERS 2

Jeg er i Herrens hender, 

i alt som med meg skjer,
I smil og gråt jeg kjenner

at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler, 

må gå den tunge vei,
Fra himlens høye saler, 

Hans øye følger meg.


VERS 3

Jeg er i Herrens hender, 
når dagen dør i vest,
Min synd jeg stilt bekjenner, 
for ham min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde, 
og setter englevakt,
For natten han vi råde, 
med hellig guddsomsmakt.


VERS 4

Jeg er i Herrens hender, 

når dødsens bud meg når,
Mens lyset stilt nedbrenner, 

fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde, 

han gir meg trøst i sinn,
Og glemt er ve og vånde, 

på vei til himlen inn.TROSBEKJENNELSE

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, 

Guds enbårne sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, 

den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.


TALE

v/Jan Helge AarsethSANG: "Jesus din søte forening å smake"

Tekst: Johann L. C. Allendorf / Peder J. Hygom; 

Melodi: Folketone
VERS 1

Jesus, din søte forening å smake

Lenges og trenges mitt hjerte og sinn; 

Riv meg fra alt det meg holder tilbake, 

Dra meg i deg, min begynnelse, inn! 

Vis meg rett klarlig min jammer og møye, 

Vis meg fordervelsens avgrunn i meg, 

At seg naturen til døden kan bøye, 

Ånden alene må leve for deg.


VERS 2

Styrk meg rett kraftig i sjelen her inne,

At jeg kan kjenne hva Ånden formår, 

Ta meg til fange min tale og sinne, 

Led meg og lokk meg så svak som jeg går! 

Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste

Når du alene i sjelen må bo, 

Og seg omsider på døren må liste

Hva som forstyrrer i hjertet min ro.


VERS 3

Nådigste Jesus, nu jeg vil meg binde, 

Ved dine løfters den trofaste pakt: 

Beder og leter, så skal I og finne! 

Så har de sanndrue leber jo sagt. 

Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne

Rope deg etter og bliver ei still

Før du på bønnen til slutning må tegne: 

Amen, ja amen, deg skje som du vil!MISJONSINFO/KOLLEKT

Månedens misjonsfelt: Sør-Amerika

circlevimeo


Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!