hjemme-gudstjeneste

6/7 FEBRUAR


SAMLINGSBØNN


Gud, vi kommer til deg med

vår frykt og vår uro

vår lengsel og vårt håp.
Mett oss med din godhet

og møt oss med din fred. 

Befri oss fra det som tynger og binder,
så vi på nytt kan glede oss over livet
og møte hverandre

med åpenhet og omsorg.
Gud, vi ber
I Jesu navn. 

Amen.


SANG: "Vær meg nær, O Gud"

Tekst/mel: Ukjent

Oversettelse: Elsa JorangerVær meg nær, Å Gud, vær meg nær!
 

Vær meg nær, Å Gud, vær meg nær!
 

Vær meg nær, Å Gud, vær meg nær!
 

Å, Gud, vær meg nær!

Å, Gud, vær meg nær!
 


Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!
 

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!
 

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!
 

Å Gud, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!


Når jeg ber til deg, vær meg nær!
 

Når jeg ber til deg, vær meg nær!
 

Når jeg ber til deg, vær meg nær!
 

Å Gud, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!


Når jeg synger, Gud, vær meg nær!
 

Når jeg synger, Gud, vær meg nær!
 

Når jeg synger, Gud, vær meg nær!


Å gud, vær meg nær!

Å gud, vær meg nær!TROSBEKJENNELSE

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, 

Guds enbårne sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, 

den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.


TALE

v/Jakob Trodahl


SANG: "For så langt"

Tekst: Robert Robinson; 

Oversettelse: Vetle Jarandsen, Konrad Lunde & David André Østby
VERS 1

Å, Du kilde til hver gave
Stem mitt hjerte med Din klang
For den nåde som Du skjenker
Vil jeg gi Deg all min sang
Som en strøm av melodier
Fra mitt hjerte og mitt sinn
Vil jeg gi Deg all min ære
Nå, for evig er jeg Din


VERS 2

Du som gav meg troens gave
Og som gir meg kraft og mot
Selv om synden drar meg fra Deg

Holder løftet i Ditt ord
Ingen makt kan meg få skille
Fra Din store, sterke favn
Sett Ditt merke på mitt hjerte
Jeg er fri i Jesu navn


REF

For så langt har Du vært med meg
Fortsatt vil Du være der
Aldri går Du fra min side
Du vil alltid være nær

(x2)


VERS 3

Og når dagen en gang kommer
Da skal jeg ditt ansikt se
Jeg vil juble for din frelse
For ditt blod rant i mitt sted
Du er håpet for min framtid
Du er målet for min vei
Dine engler skal meg bære
Til en evighet med deg


(REF)


MISJONSINFO/KOLLEKT

Månedens misjonsfelt: Sentral-Asia

circlevimeo


Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!