hjemme-gudstjeneste

13/14 FEBRUAR


SAMLINGSBØNN


Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus
for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper,
du Herre Jesus, min frelser,
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 

vil gi meg.
Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige Ånd, 

så jeg kan sørge over mine synder, 

leve i troen på din nåde

og sammen med hele ditt folk

fornyes hver dag i et sant og hellig liv.

Amen


SANG: "Hellig, hellig, hellig"

Tekst: Reginald Heber / Gustav Jensen

Melodi: J.B. Dykes
Hellig, hellig, hellig! 
Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang
skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! 
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, 
all ære være deg!


Hellig, hellig, hellig! 
synger helgenskarer,
kaster sine kroner
for dine føtter ned.
Englehærers jubel
oppad mot deg farer,
du som var og er og
evig bliver ved.


Hellig, hellig, hellig! 
Lyset er ditt rike,
intet urent øye
kan se din herlighet.
Ene du er hellig, 
ingen er din like,
full av makt og renhet
og av kjærlighet.


Hellig, hellig, hellig! 
Herre Gud allmektig,
jord og hav og himmel, 
se alt skal prise deg!
Hellig, hellig, hellig! 
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, 
all ære være deg!SYNDSBEKJENNELSE


Hellige Gud, himmelske Far, 

se i nåde til meg, syndige menneske, 
som har krenket deg med tanker ord og gjerninger

og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld

ha langmodighet med meg. 
Tilgi meg alle mine synder, 

og gi meg å frykte og elske deg alene.
Amen.


TALE

v/Tormod HellandSANG: "Stor er din trofasthet"

Tekst/Melodi: Josefina Gniste, Vetle Jarandsen, David André Østby 


VERS 1

Alle dager
For hvert et steg jeg tar
Er du med meg

Håpet holder
Du slipper aldri meg
Slipper aldri meg


REF

Stor er din trofasthet Jesus
Stor er din trofasthet Jesus
Stor er din trofasthet
Alle dager er du med


VERS 2

I min uro
Står dine løfter fast
Du er klippen
Ved din side
Vil frykten skylles av
Frykten skylles av


(REF)


BRO

I Jesus Kristus
Er min styrke
Jeg stoler helt på ham

I Jesus Kristus
Er min framtid
Mitt håp er i hans navn

(x2)


(REF x2)


MISJONSINFO/KOLLEKT

Månedens misjonsfelt: Sentral-Asia

circlevimeo


Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!