hjemme-gudstjeneste

20/21 FEBRUAR


SAMLINGSBØNN


Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus
for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper,
du Herre Jesus, min frelser,
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 

vil gi meg.
Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige Ånd, 

så jeg kan sørge over mine synder, 

leve i troen på din nåde

og sammen med hele ditt folk

fornyes hver dag i et sant og hellig liv.

Amen


SANG: "Store Gud, vi lover deg"

Tekst: Ignaz Franz / K. L. Mason & T. Bjerkrheim

Melodi: Sagan / Wien


VERS 1

Store Gud vi lover deg,
Priser høyt din makt og ære
Stemmer opp fra jorderik,
Evig sang med englehære.
Vend mot oss ditt velbehag,
Og vårt hjertes takk mottag!


VERS 2

For din hvite trone står
Syngende den store skare,
Hilser evighetens år,
Frelst fra jordens nød og fare.
Mektig bruser sangens lyd:
Hellig, hellig, Herre Gud!


VERS 3

Himmelriket med Guds ord
Sine grenser vidt utvider,
Favner hvert et folk på jord,
Stunder mot de sæle tider
Da, o Jesus Krist, for deg
Hvert et kne skal bøye seg.


VERS 4

Hellig Ånd, med lys og makt,
Ett med Faderen og Sønnen,
Kom som Jesus selv har sagt,
Styrk oss troen, håpet, bønnen!
Fyll hver fattig sjel som tror,
Med den kraft som i deg bor!


TALE

v/John Olav SelstøSANG: "Hyll deg, Frelser og Forsoner"

Tekst/Melodi: Grundtvig/Hoffmann


VERS 1

Hyll Deg, Frelser og forsoner

Verden kroner Deg med torner

Du ser hva jeg har i sinnet

Tornekrans og korset vinner

Gi meg derfor kraft og mot

 

VERS 2

Hva har deg hos Gud bedrøvet

Og hva elsker du hos støvet

Så du tok vår plass i døden

For Du så den store nøden

Ga Deg til oss fullt og helt

 

VERS 3

Kjærligheten hjertegløden

Ble for sterk for selve døden

Da Du ofret helt Ditt hjerte

Seiret over død og smerte

For å gi oss håp og fred

 

VERS 4

Ja jeg tror på korsets gåte

Gjør det frelser av Din nåde

Vær meg nær når synden frister

Ta min hånd når hjertet brister

Si: vi går til paradis

 (x2)


MISJONSINFO/KOLLEKT

Månedens misjonsfelt: Sentral-Asia

circlevimeo


Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!