hjemme-gudstjeneste

27/28 FEBRUAR


SAMLINGSBØNN


Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus
for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper,
du Herre Jesus, min frelser,
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 

vil gi meg.
Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige Ånd, 

så jeg kan sørge over mine synder, 

leve i troen på din nåde

og sammen med hele ditt folk

fornyes hver dag i et sant og hellig liv.

Amen


SANG: "Å pris hans navn"

Tekst/Melodi: Benjamin Hastings, Dean Ussher, Marty Sampson

Oversatt: Thomas NetlandVERS 1

Mitt hjerte ser til Golgata
Hvor Jesu blod ble øst for meg
Jeg ser Hans sår
Hans kropp som led
Min frelser på et kors av tre


VERS 2

Et siste rop
Det er fullbrakt
De la ham ned i Josefs grav
Bevoktet av soldat og stein
Guds egen sønn døde for meg


REF

Å pris Hans navn
For Han er vår Gud
Å pris Hans navn i evighet
For alltid vil sangen stige opp
Vår Gud du er vår Gud


VERS 3

Å vakre morgen tredje dag
Vår Herre levende igjen
Så si meg død
Hvor er din brodd
Vår frelser JESUS har stått opp


(REF)


VERS 4

Vi skal få se
Hans prakt igjen
Hans lys skal tvinge mørket hen
Da skal vi være i Hans glans
Et liv en evighet med Han


(REF)


TALE

v/Kolbjørn Bø

SANG: "Jeg vil gi deg, O Herre, min lovsang"

Tekst/Melodi: Christer Hultgren

Oversatt: Per Ole Hagen


VERS 1

Jeg vil gi deg o Herre min lovsang
Jeg vil takke deg med mine ord
For din nåde som er uten grenser
For din godhet og kjærlighet stor


REF

Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg
La hver tone en hyllest til deg være
Og i dager med glede og dager med sorg
Vil jeg leve hver dag til din ære


VERS 2

Ingen annen er verdig den sangen
Bare du Herre eier min sang
Og i Himmelen skal lovsangen lyde
Til din ære en evighet lang


(REF)


VERS 3

Og om sangen i blant skulle stilne
Og forstyrres av uro og strid
Herre åpne på ny mine øyne
Så jeg ser at hos deg er min fred


(REF)


MISJONSINFO/KOLLEKT

Månedens misjonsfelt: Sentral-Asia

circlevimeo


Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!