hjemme-gudstjeneste

6/7 MARS


SAMLINGSBØNN


Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus
for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper,
du Herre Jesus, min frelser,
du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, 

vil gi meg.
Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige Ånd, 

så jeg kan sørge over mine synder, 

leve i troen på din nåde

og sammen med hele ditt folk

fornyes hver dag i et sant og hellig liv.

Amen


SANG: "Navnet Jesus"

Tekst: David Welander

Musikk: Zulu-kirken

VERS 1

Navnet Jesus blekner aldri,

Tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
Ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
Skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
Alle sjeler inn til Gud.


REF

Navnet Jesus må jeg elske,
Det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
Intet annet frelse kan.


VERS 2

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
La det runge over jord!
Intet annet verden bringer
Håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
For det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
Skyte friske skudd på ny.


(REF)


VERS 3

Midt i nattens mørke blinker
Som et fyrlys Jesu navn,
Og hver hjelpløs seiler vinker
Inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
Høyt dets pris i himmelen!


(REF)


TALE

v/Ingvild Hovda
SANG: "Det er makt i de foldede hender"

Tekst: Trygve Bjerkrheim

Musikk: Øivind Tønnesen
VERS 1

Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
Han har lovet at svar skal du få.


REF
Det er svar underveis,
Engler kommer med bud.
Om det drøyer,
Dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!


VERS 2
Du som ber for ditt barn, dine kjære,
Er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får.


(REF)

VERS 3
Det er makt i de foldede hender
Når i frelserens navn du får be,
Og en gang når du livsløpet ender,
Hvert et bønnesvar klart skal du se.


(REF)


MISJONSINFO/KOLLEKT


Gave kan gis via Vipps på #70492

(Vil du lese mer om månedens misjonsfelt så finner du det her)


BØNN

(Her kan man gjerne be Forsamlingsbønnen

men det er også fint å be fritt i fellesskapet. 

Avslutt gjerne med "Vår Far") 


Forbønnsemner kan sendes inn her.


UTSENDELSE

(Avslutt gjerne med å be velsignelsen i fellesskap)

 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!