hjemme-søndagsskole

9. MAI

Ettersom vi i disse dager ikke kan samles til vanlig søndagsskole ønsker vi i Salem å invitere dere til å følge semesterplanen vår i hjemmene. Slik kan vi gå gjennom de samme fortellingene hver for oss frem til vi en dag får lov til å samles igjen. Det er jo ikke slik at søndagsskolen ikke er gyldig hvis ikke alle elementer er med, men kanskje er dette tiden for å lage gode rutiner for en samling for hele familien - med Guds ord i sentrum. Vi vil oppfordre alle til å ta med det de finner nyttig fra forslaget vårt her, og så håper vi det ikke blir for lenge til vi møtes ansikt til ansikt til søndagsskole og gudstjeneste i Salem igjen. 


Til hver samling kan det være fint å ha:

  • En «skattkiste» eller en egnet eske f.eks. en stor skoeske
  • Tre lys med tilhørende lysestaker + lighter eller fyrstikker
  • Bibel
  • PC eller nettbrett
  • En eller flere små «premier»
MAL FOR HJEMME-SØNDAGSSKOLE
For å henge med i svingene på hvordan en søndagsskolesamling fungerer (i hjemmet) så anbefales det å ta en kikk på denne malen. Det vil gjøre det lettere å gjennomføre samlingen med medfølgende PowerPoint. Ha gjerne denne malen liggende under samlingen. 

VEILEDER TIL ANDAKTEN
I den medfølgende PowerPointen er det lagt inn et slideshow med bilder og linker til innhold. Supplerende info til Powerpointen og opplegg finner du i dette dokumentet(Skulle du være interessert i semesterplan for søndagsskolen finner du den her)


BLA NED FOR

POWERPOINTEN

downarrow