april

Lørdag 1. april

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Ole Lilleheim


Søndag 2. april - Palmesøndag

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/barnegudstjeneste . Tale v/Jon Olav Østhus

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Ingvild Hovda. Nattverd. Søndagsskole. 

                 International service. Holy Communion. Sunday School. English translation.Torsdag 6. april - Skjærtorsdag

kl 1900 - Møte i 2.etasje. Tale v/.............. Nattverd

kl 1700 - 1900- IKKE UNO Språkkafé - Påskeferie/ NO Language café - Easter breakLørdag 8. april

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Marius Arntsen


Søndag 9. april - 1. Påskedag

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Familiegudstjeneste. Tale v/Aud-Norunn Myklebust

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Aud-Norunn MyklebustFamiliemøte.

                 International service. Family service. English translation.


Onsdag 12. april

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 13. april

kl 1700 - 1900- UNO Språkkafé/ Language café


Lørdag 15. april

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Richard Aleksander Baharie


Søndag 16. april

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/barnegudstjeneste . Tale v/Øyvind Solheim

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Mons Gunnar Selstø. Påfyll: Prisen å følge Jesus. Søndagsskole. 

                 International service. Top up: The Cost of Following Jesus. Sunday School. English translation.


Onsdag 19. april

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 20. april

kl 1700 - 1900- UNO Språkkafé/ Language café


Fredag  21. april

1730 - UNO Between

1930 - UNO Teens


Lørdag 22. april

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/


Søndag 23. april

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/barnegudstjeneste . Tale v/..... Sanginnslag ved Åshild og Jo Sølve Dalane

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Paul Odeh. Søndagsskole. IKF-Region ÅRSMØTE etterpå. 

                 International service. Holy Communion. Sunday School. Followed by Annual meeting. English translation.


Onsdag 26. april

kl 1100 - 1330 - Bønnsj. Åpen UNO Café. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15.

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 27. april

kl 1700 - 1900- UNO Språkkafé/ Language café


Lørdag 29. april

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/


Søndag 30. april

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - KONFIRMASJONGUDSTJENSTE. Tale v/Jan Helge Aarseth

kl 1700 - IKKE Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). 

                 NO International service. English translation.